Nabi Hayatı ve Eserleri Kısaca

ÖZET
Kısaca Hayatı
Asıl adı Yusuf Nâbiolan yazar 1641 yılında Urfa’da doğmuştur. Sefalet ve yokluk içinde büyümüştür. 24 yaşına geldiğinde İstanbul’a gelmiştir. Yazdığı şiirleriyle tanınmaya burada başlamıştır. Daha sonrasında Paşa vefat edince Halep’e gitmek zorunda kalır. İstanbul’da yaşadığı dönemlerde birçok önemli insanla arkadaşlık kurmuştur. Bunun sayesinde Halep’te 25 yılını çok rahat imkânlarla geçirmiştir. Devletin sağladığı destek ile birlikte hayatını Halep’te sürdürmüştür. Aslen Kürt asıllıdır. Yazdığı eserlerin çoğunu Halep’te geçirdiği dönemlerde ele almıştır. Daha sonrasında daha önceden tanışmış olduğu Halep Valisi Baltacı Mehmet Paşa sadrazam olunca Nabi’yi yanına almıştır. Baltacı Mehmet Paşa’nın sadrazam olduğu dönemde Nâbi darphane eminliği, başmukabelecilik gibi görevlerde bulunmuştur. Nâbi yazdığı eserlerin dışında çok da güzel bir sese sahipti. Bu nedenle müzik konusunda da çok yetenekliydi. “Seyid Nuh” ismiyle bazı besteleri olduğu bilinmektedir.
Osmanlı’nın duraklama döneminde yaşamış bir yazardır. Ayrıca çok iyi Farsça da bilmektedir.
Eserleri
Manzum Eserleri: Türkçe Divan, Farsça Divançe, Tercüme-i Hadis-i Erbian, Hayrabad, Sur-name,
Mensur Eserleri: Fetih-name-i Kamaniçe, Tuhfet ül-Harameyn, Zeyl-i Siyer-i Veysi, Münşeat
UZUN
Nâbi Hayatı Uzun
1641 yılında Urfa’da doğan şairdir. Çocukluğu yokluk ve sefalet içinde geçmiştir. 24 yaşında İstanbul’a giderek eğitimini burada devam ettirir. Daha sonrasında paşa vefat edince Halep’egitmiştir. Burada İstanbul’da tanıştığı önemli isimler sayesinde devlet tarafından geçimi sağlanmıştır. Devletin de desteği ile Halep’te yaşamını sürdürmüştür. Bir aralar arasının iyi olduğu Halep valisi Baltacı Mehmet Paşa sadrazam olunca Nabi’yi yanına aldırmıştır. Darphane eminliği ve başmukabelecilik gibi görevlerde bulunmuştur.
Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde yaşamıştır. Osmanlı Döneminde idare ve toplum bozukluklarına şahit olmuş bir şairdir. Bu olumsuz yönler onu didaktik şiir yazmaya itmiştir. Eserlerinin neredeyse çoğu didaktiktir. Eserlerinde devleti, sosyal hayatı ve toplumu eleştirmiştir. Bu yüzden eserlerinde hayat ile ilgili çözümler üretme amaçlı olmuştur. Ayrıca eserlerinin bazılarında nasihata da rastlamak mümkündür. Her zaman yazdığı eserlerin herkes tarafından anlaşılmasını istemiştir. Bu yüzden hayat ile ilgili yazılar yazmıştır. Yazdığı yazıların çoğu hayatla iç içedir. Bu yüzdendir ki yazılarının dili hep yalın ve sadedir. Nâbi 1712 yılında vefat etmiştir.
Nâbi Edebi Kişiliği
Divan edebiyatında didaktik şiirin öncüsüdür. Bu alanda resmen çığır açmıştır da diyebiliriz. Didaktik şiir öğretici şiir anlamına gelmektedir. Dönemin Osmanlı Devletinde birçok sorun meydana geldiği için. Bunlarla ilgili eserler de yazmıştır. Halkı bilgilendirme amaçlı sosyal hayatı ve toplumu eleştirme amaçlı yazıları da bulunmaktadır.
Şiirlerinde atasözlerine yer vermiştir. Şiirlerinde heyecan ve duyguya çok az yer vermiştir. Bunun yerine toplum düzensizliklerini, hayatın kişiye kötülüklerini konu alan şiirler yazmıştır. Ayrıca din, töre ve ahlak ile ilgili öğütleri de bulunmaktadır. Dili divan dönemine göre oldukça sade ve anlaşılırdır. Sağlam ve akıcı bir dil de vardır. Hayriye ve Hayrabat adında iki tane de mesnevisi bulunmaktadır. Hayriye, oğluna yazdığı nasihatlerden oluşmaktadır. Hayrabat ise bir aşk macerasını anlatmaktadır.

Yorum yapın