Muhibbi Kimdir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
Kanuni Sultan Süleyman’ın eserlerinde kullandığı mahlastır. Kanuni, siyasi hayatında yakaladığı başarıyı sanat hayatında da elde edebilmiştir. 6 Kasım 1494 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun 10. padişahıdır. Bunun yanı sıra 89. Halifesidir. Batı ona Muhteşem Süleyman olarak, Doğu ise Kanuni Sultan Süleyman demiştir. 46 yıl boyunca padişahlık yapmıştır. Padişahlığının 10 yılını seferlerde geçirmiştir. En uzun sefere çıkan ve görevde kalan padişahı olarak bilinmektedir. Babası I. Selim, annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan’dır. 7 Eylül 1566 yılında Zigetvar’da hayata gözlerini yummuştur.
Eserleri
En fazla şiir yazan Osmanlı Padişah’ıdır. Dört divanı bulunmaktadır. Kanuni’nin 2799 gazel, 1 terci-i bend, 30 murabba, 18 muhamme, 56 kıta ve 217 beyti bulunmaktadır.
==============================================================================================
UZUN
Muhibbi Hayatı Uzun
Kendisi doğduğu sıralarda babası I. Selim Trabzon Valisi’dir. 1512 yılında babası tahta geçmiştir ve kendisi çocukluk yıllarını sütkardeşi ile birlikte Trabzon’da geçirmiştir. 7 yaşından itibaren eğitim alması amacıyla İstanbul Topkapı Sarayı’ndaki Enderun’a gönderilmiştir.
1508 yılında Şarki Sancak Beyi olarak atanmıştır. İtirazlar sebebiyle sonraları Bolu’ya atanmıştır. Babasının 1512 yılında tahta çıkası sebebiyle, İstanbul ve Edirne’de yaşamıştır. 1513 yılında Saruhan Sancak Beyliğine atanmış ve burada Pargalı İbrahim ile yakın arkadaşlık kurmuştur.
21 Eylül 1520 yılının gecesi babasının ölmesi üzerine, İstanbul’a hareket etmiştir. Tahtta başka bir hak iddia edecek kimse olmadığından doğrudan tahta oturmuştur.
Saruhan Sancak Beyi olduğu dönemlerde haremine giren ismi Fülane Hatun olarak bilinen kadın, ilk eşi olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra 3 eşi olduğu bilinmektedir. Fülane Hatun’dan dünyaya gelen Mahmud, Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen, Mihrimah Sultan, Şehzade Mehmed, Şehzade Abdullah, Şehzade Selim, Şehzade Beyazid, Şehzade Cihangir, Gülfem Hatun’dan Şehzade Murad ile birlikte 8 erkek, 2 kız çocuğu olduğu bilinmektedir.
Kanuni’nin yaşadığı en büyük talihsizlik, yaşadığı dönemde kardeşlerin taht için birbirlerine düşmelerine şahit olan bir baba olmasıdır. Şehzade Mehmed’i bu sebeplerden ötürü öldürtmek zorunda kalmıştır. Ayrıca ona şehzadenin ölümünden 10 sene önce Şehzadeler Güzidesi’ni yazmıştır. Adına cami yaptırmıştır. Kardeşinin ölümünden çok etkilenen Şehzade Cihangir’de kısa bir süre sonra hayata veda etmiştir.
Bu ölümler Beyazid ve Selim birbirleriyle mücadeleye girmesine sebebiyet vermiştir. Etrafın etkisiyle bu durum isyan haline gelmiştir. Bu karmaşa içinde Beyazid İran’a gönderilmiştir. Bunun üzerine özür beklediği için Kanuni bir şiir yazmıştır. Bu şiirinde Kanuni olarak doğmanın ve yaşamanın sanıldığı kadar güzel olmadığını belirtmiştir.
Bunların yanı sıra büyük aşkı Hürrem Sultan’a yazdığı şiirleriyle de ün kazanmıştır.
Edebi Kişiliği

 

Şiirlerinde muhibbi mahlasını kullanması yanı sıra, nadiren Muhib, I. Süleyman, Meftuni, Acizi mahlaslarını da kullanmıştır. Divan şairleri arasında ikinci en fazla gazel yazan şair olmuştur. Gazellerinin sayısı 2779’dur. 1825 gazeliyle Zati’nin hemen ardında yerini almıştır.

Yorum yapın