Müfide Ferit Tek Hayatı ve Eserleri Kısaca

ÖZET
Kısaca Hayatı
Ünlü Türk romancılarımızdan olan Mülfide Ferit Tek 29 Nisan 1892 yılında Kastamonu’da doğmuştur. Babası Şevket Bey annesi ise Plevne şehitlerinden Zaimzade İsmail Efendinin kızı olan Feride Hanım’dır. Babasını görevi nedeni ile ilköğrenime Trablusgarp’ta başlamıştır. Trablusgarp’ta o yıllarda bir Türk Mektebi olmadığı için İtalyanların yönetiminde bulunan St. Joseph Rahibe Okulu’nda okumuştur. İstanbul’da bulunan Harbiye Mektebi’nden bir grup öğrenci yasadışı olaylara karıştığı gerekçesiyle Fizan’a sürülürler. Aralarında ileride Mülfide Ferit TEK’in kocası olacak olan Ahmet Ferit Tek’de bulunmaktadır.
Yazar 1903 yılında gizlice Paris’e gönderilmiştir. Burada Versailles Lisesi’ne yazılmıştır. Burada onun velilik görevini Ahmet Rıza Bey üstlenmiştir. Ahmet Rıza Bey, Mülfide Ferit Tek’in babasının yakın arkadaşıdır. Buradan sonraki hayatı eşinin sürgün ve görev yerleri olan şehirlerde geçmiştir.
Eşinin diplomatik görevleri nedeni ile 22 yıl boyunca yurt dışında yaşamıştır. Paris, Londra, Varşova, Tokyo gibi şehirlerde yaşamıştır. Romanlarının çoğunu yurtdışındayken yazmıştır. Burada 3. Romanı olan Affolunmayan Günah adlı romanını yazmıştır.
Eserleri
Kitapları: Aydemir (1918), Die unverzeihliche Sünde (1933), Pervaneler (1924), Leyla (1925)
UZUN
Mülfide Ferit Tek Hayatı Uzun
29 Nisan 1892 yılında Kastamonu’nda doğmuştur. Babasının görevi nedeni ile ilköğrenimine Trablusgarp’ta başlamıştır. Kocasıyla burada tanışmıştır. Evlendikten sonra kocasının diplomatik görevleri nedeni ile yurtdışında uzun yıllar yaşamıştır.
İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a geri dönmüştür. Kocası İttihat ve Terraki’ye muhalefet olmaktan Sinop’a sürülmüştür. Müfide Ferit Tek de kocasıyla birlikte Sinop’a yerleşmiştir. 5 yıl boyunca Sinop ve Bilecik’te yaşamıştır. Yusuf Akçura’nın desteği ile ilk romanını yazmıştır. İlk romanı Aydemir’dir. 1918 yılında yayınlatmıştır. Romanı olan “Turancı” yı Halide Edip Adıvar’ın Yeni Turan adlı romanından sonra çıkarmıştır.
İşgal yıllarında ise birçok makale yazmıştır. Bu dönemde yazdığı makaleler nedeni ile İngilizler tarafından aranmıştır. Bu nedenden dolayı Anadolu’ya yerleşmiştir. Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde Milli Mücadeleyi desteklemiştir. Savaşın sonlarına doğru ise Mustafa Kemal Paşa ile Türk-dostu Pierre Loti arasındaki yazışmaları aracılık etmiştir. Eşi diplomatik bir görevden ötürü Fransa’ya gönderilmiştir. Kendisi de eşiyle birlikte Fransa’ya gitmiştir. Burada Pierre Loti’yi ziyaret etme imkânı bulmuştur. Pervaneler adlı ikinci romanını 1924 yılında kaleme almıştır. Pervaneler aynı zamanda Yedigün dergisinde tefrika edilmiştir. 24 Mart 1971 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.
Müfide Ferit Tek Edebi Kişiliği
Türk romancılarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iç işleri bakanı olan Ferit Tek’in eşidir. Eşi aynı zamanda emekli büyükelçidir. 77 yaşında hayata gözlerini kapatmıştır. Kocası da kendisinin ölümünden yaklaşık 9 ay sonra vefat etmiştir.

 

Kurtuluş Savaşı döneminde yazılar yazmıştır. Hâkimiyet-i Milliye ve İrfan gazetelerinde yazıları yayımlanmıştır. Ayrıca Türkçülük akımının roman türündeki ilk temsilcileri arasındadır. Halide Edip’in  Yeni Turan romanından sonra sanat ve aşk ile Türkçülüğü resmen diriltmiştir. 1924 yılında Pervaneler romanını yazmıştır. Konusu Kurtuluş Savaşımızdan alan Affonulmayan Günah isimli üçüncü romanını da yayımlamıştır.

Yorum yapın