Montaigne Kısaca Hayatı ve Eserleri

ÖZET
Kısaca Hayatı
Montaigne 28 Şubat 1533 yılında Périgord’da doğdu. Soylu ve Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Erken yaşta öğrenim yaşamına başlaması babasının etkisiyle olmuştur. 1546 yılında Bordeaux Edebiyat Fakültesi’nin felsefe bölümünü bitirdi. Toulouse Üniversitesi’nden hukuk eğitimi aldı. Bordeaux parlamentosunda danışmanlık görevinde kısa bir süre bulunduktan sonra belediye başkanlığı ve Etat Generaux’da milletvekilliği yapan Montaigne, Almanya ve İtalya’da da bulundu. Montaigne tüm bu çalışma yaşamını geride bırakarak kendini felsefe ve edebiyata verdi. Kuşkucu bir yöntemi olan Montaigne, deneme türünde verdiği eserlerle tanınmaktadır. 13 Eylül 1592 yılında öldü. 

Eserleri: Denemeler, Montaigne Yaşamı, Aşk Üzerine, Dostluk Bağları, Ölüm, Yalnızlık, Dostluk, Sevenler ve Sevilenler
UZUN
Montaigne Hayatı Uzun
16. yüzyılın Fransız deneme yazarı olarak bilinen Montaigne 28 Şubat 1533 yılında dünyaya geldi. İyi bir eğitim alan Montaigne, Alman bir eğitmen aracılığıyla yetiştirildi. Eğitim yaşamı boyunca Yunan ve Latin dili ve edebiyatını da öğrendi. Belediye başkanlığı yaptı. Daha sonra ailesinden kalan eve çekildi ve yazılar yazmaya başladı. Eserlerinde insanların aklının kilise tarafından çelindiğine dair içerikler bulundurdu. Denemeler kitabının ortaya çıkmasını Avrupalıların coğrafi keşifleri sonrasında keşfedilen medeniyetler sağlamıştır. Montaigne klasik kuşkuculukla ilgilendi ve keşiflerinde bilgiye ulaşma amacı vardı. Denemelerde genel olarak insan sevgisi, dayanışma, iyimserlik, okuma alışkanlığı, özgürlük gibi konular üzerinde durdu. Eleştirel olarak inceleme düşüncesini insanlara tanıtan kişi olmuştur. Eserlerini sade bir dille yazdı. Böylece herkes yazdıklarını anlayabilecekti. Edebiyatta deneme türünün yaratıcısı Montaigne olarak bilinir. 

Montaigne Edebi Kişiliği

Montaigne Dünya edebiyatında deneme türünde ilk eserler veren sanatçı olarak bilinir. Ayrıca bu edebiyat türünün kurucusudur. Almanya ve İtalya gezilerinden sonra kendi köşesine çekilmiş felsefe, edebiyat ile uğraşmıştır. Felsefesi akıl ilkelerine bağlı olan kuşkucu yöntemdir. Denemeler isimli başyapıtında insanı anlatmıştır. Ailesinden kalan şatosuna çekilmiş ve dünya ile bağlantısını tamamen kesmiştir. Kitabının kendisini yansıtmasını istemiş ve ona göre yazılarını kaleme almıştır.

 

Montaigne’nin düşüncesinde insanı ve doğayı özgürce tanıma çabası vardır. Bu düşüncenin ilk aşaması Montaigne’dir. Eserinde kendini anlatıyor gibi izlenim yaratmış, insan düşüncesini en yeni haliyle ortaya koymuş, körü körüne inançları, safsataları, akıl dışı alışkanlıkları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Olumlu düşünüş, dünya sevgisi ve gerçekçi edebiyat üzerinde çalışmalar yapmıştır. Filozofçu kimliğiyle tanınan Montaigne sayesinde filozofun sadece sistem kuran değil, düşünmeyi en iyi şekilde öğreten kişi olarak düşünenler çoğalmıştır. Denemeler isimli kitabında tek bir düşünceye yönlendirmek yerine herkesin günlük hayatından alınan kesitler sayesinde genel bir düşünceye itmiştir. Montaigne denemeler türünde ilk bilinen sanatçıdır. Denemeler en önemli eseridir. Bu eserle dogmatik düşünceleri parçalamıştır. Toplum konuları üzerinde düşündüğü, inançları, gelenek görenekleri sorguladığı bir eserdir. Montaigne denemelerinden bazıları Sabahattin Eyüboğlu tarafından Türkçeye de çevrilmiştir.

Yorum yapın