Mezhepler ile İlgili Kompozisyon

                                                                      Mezhepler
İslam dinini kendi düşünceleri ile yorumlayan insanların ve bunların düşüncelerini takip eden insanların olması, İslamda çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.Her mezhebin amacı İslamı en güzel şekilde yaşamak ve neticede Allah’ın huzuruna alnı ak bir şekilde çıkmaktır. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi be Hanbeli mezhebi Müslümanların tabi oldukları dört büyük mezheptir. Her Müslüman , kendisine en yakı gördüğü mezhebi seçmekte serbesttir. Ancak genellikle insanlar hangi mezhebe mensup bir anne ve babadan doğarsa, onların mezhebine uymaya devam etmektedir.

Mezhepçiliği radikalleştirmek iyi bir şey değildir. Neticede her mezhebin amacı İslamı yaşamaktır. Dünyada yaşanan mezhep kavgalarının mantığını anlamak çok güçtür. Peygamberimiz döneminde var olmayan bu mezheplerin sonradan ortaya çıkması çok düşündürücüdür.

Yorum yapın