Melih Cevdet Anday Hayatı ve Çıkardığı Eserler

ÖZET
Kısaca Hayatı
1915 yılında doğan Melih Cevdet Anday edebiyatımızın şair ve yazarlarındandır. Ankara Gazi Lisesi’nde okudu. Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi’ne girdi. Belçika’ya 1938 yılında Devlet Demiryolları tarafından gönderilir. Burada sosyoloji eğitimi aldı. Türkiye’ye geldikten sonra gazetecilik ve çevirmenlik görevinde bulundu. İstanbul’a yerleşti ve gazetecilik yapmaya devam etti. Tercüman, Tanin, Cumhuriyet gazetelerinde kadrolu olarak görev yaptı. 1954 yılında İstanbul Konservatuar Tiyatro Bölümü’nde öğretmenlik yaptı. 1964 yılındaysa TRT yönetim kurulunda bulundu. 1936 yılında Varlık dergisinde Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat ile özgün şiirler yayımladılar. Uyak ve ölçüsüz olarak yazılan bu şiirlerle Türk şiirinde yeni bir akım ortaya çıktı. Garip isimli şiir kitabını yine birlikte çıkardılar. Böylece Melih Cevdet Anday, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Garip Akımı’nın öncüleri olarak bilindi. Melih Cevdet Anday 28 Kasım 2002 yılında öldü.
Eserleri:
Şiir Kitapları: Telgrafhane, Sözcükler, Göçebe Denizin Üstünde, Rahatı Kaçan Ağaç, Kolları Bağlı Odysseus, Yanyana, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış
Romanları: İsa’nın Güncesi, Aylaklar
Oyunları: Dört Oyun, İçerdekiler, Mikado’nun Çöpleri
UZUN
Melih Cevdet Anday Hayatı Uzun
1915 yılında İstanbul’da doğan Melih Cevdet Anday, Avukat Cevded Anday’ın oğludur. Öğrenimini Kadıköy 35. İlkokulu, Kadıköy Ortaokulu ve Ankara Gazi Lisesi’nde tamamladı. Sosyoloji eğitimi almak için devlet Melih Cevdet Anday’ı Belçika’ya gönderdi. Yurda II. Dünya Savaşı nedeniyle dönen Anday, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yayın Müdürlüğünde daha sonra Ankara Kitaplığı’nda memurluk yaptı. Büyük Gazete, Tercüman, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. TRT’nin Yönetim Kurulu’nda da görev alan Anda, günümüzün şair ve yazarlarından biridir. Varlık dergisinde Ukte isimli ilk şiiri yayımlandı. Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat’la birlikte çıkarmış oldukları Garip isimli şiir kitabı üzerine Garip akımının öncüleri oldular. Bu akımın şairleri aruz ve hece ölçüsü kullanmayan, kendine özgü şiirler yorumlayan kişilerdi. Akımın ilk örneklerini verdiler. Şiirin yanı sıra sosyal meselelere yöneldi, tiyatro ve roman türlerinde eserler de verdi. Eserlerinin amacı okuyanı düşünmeye yöneltmesiydi. Duygu özelliği azaltıldı. Melih Cevdet Anday’ın şiirlerini anlamak zordur. Yapmış olduğu tercümeleri de vardır.
Melih Cevdet Anday Edebi Kişiliği

 

Melih Cevdet Anday, ilk şiirleri bakımından Beş Hececilerin özelliklerini benimseyerek yazdı. Biçim ve tema bakımından aynıydı. Daha sonrasında toplumsal şiirler yazmıştır. Düzyazıları ise düşünce ağırlıklıydı. 1950 yılı sonrasında şiirlerinde mitolojik unsurlara yer vermeye başladı. Anadolu’nun eski Yunan kültürünü, tarihsel ve güncel olayları anlattı. Melih Cevdet Anday Garip akımı temsilcilerinden biridir. Toplumsal gerçekliğe şiirlerinde yer vermiştir. Duygusal şiirlerden uzaklaştı ve akla önem verdi. Şiirlerinde yalın dil kullanırken, düz yazılarında yoğun ve düşünsel, özlü, esprili bir dil kullanmıştır. Makale, roman, şiir, fıkra, gezi, tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Çevirileri de bulunur.

Yorum yapın