Mehmet Fuad Köprülü Hayatı ve Edebi Kişiliği

ÖZET
Kısaca Hayatı
1890 yılında doğan Mehmet Fuat Köprülü, Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisi’nde öğrenim gördü. İstanbul Hukuk Fakültesi’ne başladı ancak 1909 yılında Hukuk Fakültesinden ayrılarak edebiyat, tarih ve felsefe alanları üzerine yoğunlaştı. Öğretmenlik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı’na ise 1924 yılında atandı. Türkiyat Enstitüsü’nü kuran Mehmet Fuat Köprülü Türk Tarih Encümeni başkanlığı da yaptı. Edebiyat Fakültesi dekanı olarak seçilen Köprülü, 1929 yılında da ordinaryüs profesör unvanına yükseldi. Siyasi hayata atılması gecikmedi. 1934 yılında Kars milletvekili oldu. CHP’den çok partili döneme geçişte ayrıldı ve DP’nin kurucularından oldu. 1950 yılında I. Menderes döneminde Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. DP’den istifası 1956’dır. 27 Mart 1960 yılından sonra Demokrat Parti’yi kuran Mehmet Fuat Köprülü’nün partisi ilgi görmedi ve 1966 yılında öldü.
Eserleri: Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türkiye Tarihi, Cereyanın İlk Mübeşşirleri ve Divan’ı Türk-i Basit, Türk Saz Şairleri eserlerinden bazılarıdır.
UZUN
Mehmet Fuat Köprülü Hayatı Uzun
Mehmet Fuat Köprülü 4 Aralık 1890 yılında doğdu. Türk Ordinaryüs profesörü, tarihçi ve Türkolog olan Köprülü, Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır. Siyasetçi ve edebiyat araştırmacısı olan Mehmet Fuat Köprülü, Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundandır. Hukuk Fakültesini kazanmış ancak yarıda bırakarak edebiyat, tarih alanlarında araştırmalar yapmak istemiştir. Fecri Âti topluluğuna katılması 1909 yılındadır. Milli Edebiyat ve Yeni Lisan akımlarına karşı olmuştur. Ancak bu tutumu Ziya Gökalp ve çevresine girince sona ermiş, Milli Edebiyat akımını savunanlar arasında olmuştur. Araştırmalarında ilk Türk topluluklarına kadar inmiş ve tarih ve edebiyatlarını incelemiştir. Ünü gün geçtikçe artan Mehmet Fuat Köprülü, çeşitli uluslararası kongrelerde Türkiye’nin temsilcisi olmuştur. Ordinaryüs profesör oluşu 1933 yılına denk gelir. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu isimli kitabını 1935 yılında yayımlamıştır. Bu kitap Paris’te verdiği Türk Tetkikleri Merkezi’nde konferansların toplamını içerir. Eseriyle Köprülü büyük bir ün kazanmıştır. Onursal doktorluk sanı Atina, Sorbonne ve Heideberg Üniversiteleri tarafından Mehmet Fuat Köprülü’ye verilmiştir. Ayrıca bilim kurulları aracılığıyla onur üyeliğine seçilmiştir. 

Mehmet Fuat Köprülü Edebi Kişiliği

 

Mehmet Fuat Köprülü üniversite yıllarında şiire ilgi duymuş ve Hukuk Fakültesi’ni bırakmıştır. Şiir yazmaya Ferci Âti topluluğuyla başlar ve Milli Edebiyat akımına katılır. Bu dönemden sonra eserleri bilimsel nitelik taşıyacak özellikte olmuştur. Mehmet Fuat Köprülü bilimsel yöntemlerle Türk edebiyatını inceleyen ilk bilim adamıdır. Çalışmalarının ışığında çok sayıda sanatçıyı bilim dünyasına kazandıran kişidir.  Türk boylarının edebiyatını bir bütün olarak incelemiştir. Milli Edebiyat akımıyla Ziya Gökalp’ın çıkarmış olduğu Yeni Mecua’da yazdığı şiirler hece ölçüsüyle olmuş ve milli konulara değinmiştir. Türk edebiyatı ve tarihi konusunda çeşitli çalışmalar yapmış ve Türk edebiyatı tarihinin kurucusu olarak sayılmıştır.

Yorum yapın