Mehmet Emin Yurdakul Hayatı ve Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Kısaca Hayatı
Mehmet Emin Yurdakul 1869 yılında İstanbul’da doğdu. Babası balıkçıydı. Rüsumat Evrak Müdürlüğü’nden sonra Hicaz, Sivas ve Erzurum valiliği yaptı. 1914 yılında yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında Musul’da Cumhuriyetin ilk yıllarında Şarki Karahisar ve Urfa ve İstanbul’da milletvekilliği yaptı. Servet-i Fünun dergisiyle şiir yazmaya başladı. Şiirlerinde sade dil ile hece ölçüsünü kullanan Mehmet Emin Yurdakul, edebiyatımızın başarılı isimlerindendi. Kendine has üslûp kullandı. Şiirlerinde epik ve sosyal hayat sahnelerinden, toplumun sorunlarından bahsetti. 14 Ocak 1944 yılında öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü.
Eserleri: Türk Sazı, Tan Sesleri, Türkçe Şiirler, Aydın Kızları, Ordunun Destanı, Ey Türk Uyan, Mustafa Kemal, Dante’ye, Zafer Yolunda bazı eserleridir.
UZUN
Mehmet Emin Yurdakul Hayatı Uzun
13 Mayıs 1869 yılında İstanbul’da doğan şair, Mektebi Mülkiye’nin idadi bölümünden okudu. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmalarına katıldı. Devlet memurluğu yaptı. 1907 yılında İstanbul hükümetini eleştiren şiirler yazması nedeniyle İstanbul’dan uzaklaştırıldı, Erzurum rüsumat nazırlığıyla görevlendirildi. İkinci Meşrutiyet’ten sonra aynı görevle Trabzon’a atandı. 13 Nisan 1909 yılında İstanbul’a yeniden çağrılan Mehmet Emin Yurdakul, Bahriye Nezareti Müsteşarlığı’nda görevlendirildi. Türk Yurdu Cemiyetiyle Türk Ocağı kurucularından biridir. Erzurum valiliğinden İttihat ve Terakki ile anlaşmazlığı istifa etmesine neden oldu. Musul milletvekili olması 1914 yılında olmuştur. Türk Fırkası’nı 1919 yılının Aralık ayında kurdu. Şarki Karahisar, Urfa ve İstanbul milletvekilliği yaptı. İlk şiirini 1897 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır. Türk edebiyatında şiirlerindeki yeniliklerle ön plana çıkan bir şairdi. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerin dili yalındı. Türkçülüğü savundu. 14 Ocak 1944 yılında vefat etti. 

Mehmet Emin Yurdakul Edebi Kişiliği

 

Yazmış olduğu şiirlerle Milli Şair unvanına layık görülmüştür. Şiirleri halkı ve halkın görüşlerini savundu. Eserlerinde yalın Türkçe kullanmış ve hece ölçüsüyle dönemin dışına çıkmıştır. Şiirlerinde kahramanlık, öğreticilik, ulusal duygular, coşkuya yer verdi. Şiirleri dörtlük geleneğine bağlı değildi. Üçer, altışar ve sekizer didene oluşan şiirleri vardır. Türkçülük düşüncesine bağlı kaldı ve halkçı özelliğiyle tanındı. Milli Şair unvanını almasını sağlayan eseri Cenge Giderken’dir. Düşüncelerini şiirleriyle aktardı. Tüm eserleri hece ölçüsüyle yazılmıştır. Şiirlerinde kişisel duyguları geri planda tutarak toplum için sanat görüşünü benimsedi. Düz yazıya yakın şiirleri vardır. Didaktik söyleyişle eserlerini verdi. Nazım biçimlerinde batının izleri de vardır. Halkçı şair herkesin anlayabileceği tarzda yalın bir dille şiir yazdı. Halkın düşüncelerini dile getirmesi şairin gerçekçi olarak değerlendirilmesini sağlandı. İslamcılık ve Osmanlıcılık akımlarına karşıydı. Türkçülüğü benimsedi ve şiirlerini bunun üzerine şekillendirdi. Türkçülüğün öncü isimlerinden biri oldu. Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinde halk nazım şekillerine yer yoktu. Konularının yanı sıra halkın anlayacağı bir dil seçti. Halkçı bir şiir olmaktan kendini alamayan şairin Türk’ü ve Türkçülüğü öven şiirleri mevcuttur.

Yorum yapın