Lösemili Çocuklar Haftası ile İlgili Kompozisyon

                                                  Lösemili Çocuklar Haftası

  2-8 Kasım tarihleri Lösemili Çocuklar Haftası olarak kabul edilmektedir. Bu tarihler süresince okullar ve çeşitli kurumlarda lösemi ve lösemili çocuklarla ilgili bilgiler verilmektedir.

  Bilindiği gibi lösemi, tedavisi güç olan bir hastalıktır. Lösemili çocuklar gerçekten çok zo süreçlerden geçmektedir. Bu süreçleri o körpecik bedenleri ile tek başına aşmaları çok zordur. Bu yüzden gerek aileleri tarafından gerekse de toplumun geneli tarafından psikolojik veya ekonomik destek görmeleri çok önemlidir.

  Hastalıkların tedavisinde psikolojik desteğin önemi büyüktür. Özellikle lösemi gibi hastalıklarda, hastaların sürekli iyi bir psikolojiye sahip olması, toplumla iç içe olması çok önemlidir. Onlara gösterilen en ufak bir sevgi veya ilgi bile mucizeler yaşanmasına sebep olabilir. Bu yüzden toplumu oluşturan bireyler olarak hepimiz bu konuda bilinöli omalı, insanlık örneği sergileyerek lösemili çocuklara hem ekonomik açıdan hem de psikolojik açıdan destek çıkmalıyız.

Yorum yapın