Küresel Isınma ile İlgili Kompozisyon

                                                  KÜRESEL ISINMA

  Küresel ısınma, dünyayı saran atmosferin çeşitli sebeplerden zarar görerek, dünya üzerindeki sıcaklığın giderek artması olarak tanımlanabilir. İnsan kaynaklı ve insandan bağımsız birçok etmen, küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfusun her geçen gün artması, yer altındaki fosil yakıt kaynaklarının gün yüzüne çıkarılarak kullanılması, çöplüklerde oluşan metan gazının atmosfere salınması, kullanılan parfüm ve benzeri ürünlerin olumsuz etkileri, araba egzozlarından çıkan zehirli gazlar ve çevre kirliliği gibi sebepler, küresel ısınmanın en büyük sebeplerini oluşturur.  Bilindiği gibi dünyanın etrafını saran ve dünyayı güneşin zararlı ışınlarından korunmasını sağlayan atmosfer tabakası gün geçtikçe bozulmaya başlıyor. Güneşin zararlı ışınlarını engellemekle görevli olan ozon tabakası giderek inceliyor ve görevini yapamaz hale geliyor. Dünyaya güneşten gelen ışın ve ısı, tekrar atmosfere yansıtılır. Ancak havada bulunan su zerrecikleri yani buhar, metan gazları bu ışın ve ısının bir kısmını tutarak dünyanın aydınlık ve sıcak kalmasına sebep oluyor. Dünyada gereğinden fazla oluşan metan gazları, daha fazla ışık ve ısı tutarak dünyanın daha sıcak olmasına sebep oluyor.Tüm bu sebepler, dünya üzerinde iklim değişikliklerine sebep oluyor. Dolayısıyla dünya üzerinde gözle görülür değişiklikler meydana geliyor. Örneğin kar ve buzullarla örtülü olan kutuplardaki buzullar eriyor. Eriyen buzullar deniz seviyesinin yükselmesine, bu da karaların azalmasına sebep oluyor. Kutuplarda yaşayan birçok hayvan, durumdan olumsuz şekilde etkileniyor ve soyunun tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Küresel ısınmayı durdurmak veya en aza indirmek için hepimize çeşitli görevler düşüyor. Çevre kirliliğini durdurabilirsek, atmosfere zarar veren parfüm ve benzeri maddeleri gereğinden fazla kullanmazsak olumlu etkiler yaratmış olabiliriz. İsraftan kaçınmalı, her konuda tasarruf etmeliyiz. Boşuna kullandığımız arabamızın çıkardığı zehirli gazlar bile atmosfere çok büyük zararlar verebiliyor.

Yorum yapın