Küçümseme ile İlgili Kompozisyon

KÜÇÜMSEME

Küçümseme; insanları hor görme, onların sahip olduğu gücü, işi, mevki veya makamı basit görme olarak tanımlanabilir. Yeterince olgunlaşmamış, kişilik sahibi olamamış bazı insanlar, kendilerine görü daha basit bir işte çalışanları veya daha yoksul olanları küçümserler, hor görürler. Kendi kibirlerine kapılırlar. Onlara göre kendileri üstündür. Ancak bilmezler ki asıl küçümsenmesi gerekenler kendileridir.

İnsanları küçümsemek hiç hoş bir davranış değildir. Bugün bizler küçümseriz; ama yarın kendimiz küçümsenecek hale gelebiliriz. Ayrıca insanları tam anlamıyla tanımak pek mümkün değildir. Ummadık taş, baş yarar derler. Küçümsediğimiz kişi öyle bir hale gelir ki onu küçümsediğimiz için kendimizden bile utanırız.

Hiç kimse, sahip olduğu zenginlik veya güç yüzünden daha üstün değildir. Üstünlük ancak kişilik ve erdemle olabilir. Dünyevi imkanları sayesinde başkalarını küçümseyenler, gün gelir küçümsenecek hale gelirler.

Yorum yapın