Kötülük ile İlgili Kompozisyon

                                                              Kötülük

   Hoşa gitmeyen, zarar veren söz veya davranışların ortaya çıkardığı olumsuz durum, kötülük olarak tanımlanabilir. Kötülük herhangi bir insana, hayvana, bitkiye veya başka bir varlığa zarar vermek demektir. Kötü kelimesinden türemiştir. İyiliğin zıt anlamlısıdır.   Kötülük yapanlara ”kötü” denir. Kötülerin amacı etrafına zarar vermek, insanları birbirine düşürerek düşman etmektir. Kötü bir özelliktir. Mecaz anlamda şeytanı ve onun yaptıklarını anımsatır. Allah, her türlü kötülüğü yasaklamıştır. Kötü insanların diğer dünyada cehennem ile cezalandırılacağını belirtmiştir. Zaten bu dünya imtihanının amacı da iyi ile kötüyü ayırt ederek mükafatlandırmak veya cezalandırmaktır.

Kötü insanları hiç kimse sevmez. Herkes onlardan uzak durmaya çalışır. Çünkü onlar, daima insanların kuyusunu kazmakla meşguldür. İnsan hayatına asla önem vermezler. Sadece kendilerini düşünür, kendileri için yaşarlar. Dünyadaki hiçbir varlığın onlar için bir anlamı ve değeri yoktur. Kötülükten uzak durup iyi olmak gerekir. Allah, iyilerin yardımcısıdır. Yaptığımız iyilikler asla unutulmayacaktır. aynı şekilde kötülükler de unutulmayacak ve zamanı geldiğinde kötülüğün cezası verilecektir.

Yorum yapın