Korkularımız ile İlgili Kompozisyon

                                                              Korkularımız

  Başarıya giden yolda, bizim için en büyük engeller korkularımızdır. Korkularımız, harekete geçmemizi, üretken olmamızı engeller. Bizi pasif kılarak, olduğumuz yerde saymamıza sebep olur. Çaresizliğin kaynağı olur.Korkularımızı yenebilirsek, daha etkin ve daha başarılı olabiliriz.   Çeşitli sebeplerle, herhangi bir nesneye, bir olaya veya başka bir varlığa karşı içimizde büyüttüğümüz korkular, bizi başarıdan uzak tutar. Örneğin gireceğimiz bir sınavda başarılı olamayacağımız korkusu bizi çalışmaktan da men eder. Beynimizi sürekli ”yapamayacağım, başaramayacağım, sınavda bildiklerimi bile unutacağım” düşünceleri ile meşgul ederek, gerçekten de başarısız olmamıza sebep olur. Korkularla baş edebilmenin yegane yolu onlarla yüzleşmek ve kendi kendini inandırmaktır. Kendisine güvenen, başarabileceğine, zafer elde edebileceğine inanan kişi kolay kolay başarısız olamaz. Bir öğrencinin başarılı olması için her şeyden önce kendisine güvenmesi, ben başaracağım demesi gerekir. Böyle bir düşünce ve cesaretle yola çıkan bir öğrenci, önündeki engelleri pek de önemsemez ve onları aşmak için tüm imkanları kullanır. Başarılı insanların hemen hepsi, korkularını yenmiş, risk almayı göze alan insanlar oması hiç de şaşılacak bir durum değildir. Böyle insanlar, ”ya başaramazsam, ya olmazsa, ya zarar edersem” gibi düşüncelere kapılmazlar. Onlar, sadece başarıya odaklıdır. Risk almaktan hoşlanır ve olası olumsuz bir duruma göğüs germeyi bilir.

Korkularımızın esiri olmak, korktuğumuz şeylerin başımıza gelmesine de sebep olur. atalarımızın ”Sakınan göze çöp batar.” sözü, korkuların hayatımızdaki olumsuz yerini de anlatmaya çalışmaktadır. Her zaman cesur olmak, engellerden, problemlerden yılmamak gerekir.

Yorum yapın