Kemalettin Kamu Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
Kemalettin Kamu 1901 senesinde Bayburt’ta Dünya’ya gelmiştir. Asıl adı Kemalettin Kami Kamu’dur. Babası memurluk görevini yürüttüğünden ötürü çocukluk yılları Refahiye ve Erzurum’da geçmiştir. Erzurum’un işgal haberini alan babası vefat edince annesi ile beraber Ankara, Sivas ve Kayseri’de yaşamıştır. Öğrenimini tamamlamak için İstanbul’a gitmiştir. 1933 senesinde Siyasal Bilimler eğitimini alabilmek için Paris’e gitmiştir. Soyadı Kanunu’nun çıkması ile beraber “bir ülkede yaşayan herkes” anlamını taşıyan kamu soyadını almıştır. Ankara’da Matbuat Genel Müdürlüğünde başyazarlık görevini üstlenmiştir. İstiklal Marşı yarışmasına katılmıştır. Erzurum ve Rize’den meclise mebus olarak seçilmiştir. 1984 senesinde kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiştir.
Kemalettin Kamu Eserleri
Şiir: Bingöl Çobanları, Gurbet, Kimsesizlik, İrşad, Hicret
==============================================================================================
UZUN
Kemalettin Kamu Hayatı Uzun
Babası Kılıçoğlu Osman Nuri Efendi memur olduğundan ötürü çocukluk yolları Erzurum ve çevresinde geçmiştir. 1910 senesinde sınava dışardan girmiştir ve orta birinci sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Erzurum’da başlamış olduğu ortaöğrenim hayatını babasının görevleri nedeniyle Refahiye’de tamamlamıştır. Erzurum’un işgal haberini öğrenip vefat eden babasından sonra annesiyle beraber önce Sivas’a daha sonra Kayseri’ye göç etmişlerdir. Bir süre Bursa’da matematik öğretmenliği yapan abisi Hüsnü Bey’in yanında kalmıştır.
İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nda öğrenimine devam eden Kemalettin Kamu bu senelerde yazmış olduğu eserlerini Süleyman Nazif’in gazetesinde yayımlamıştır. İstanbul’un işgali ile beraber “Gurbet” isimli şiiri kaleme almıştır. İzmir’in fethi üzerine de “Türk’ün İlahisi” isimli şiiri yazmıştır. Kurtuluş Savaşı senelerinde yazmış olduğu şiirler okul kitaplarına girerek yurt genelinde tanınmıştır. Bazı şiirleri bestelenerek marş ya da şarkı olmuştur.
Yazmış olduğu Çankaya şiiri ile Cumhuriyete olan bağlılığını dini bir inanca döndürmüştür. Yazmış olduğu bu şiir büyük tepki toplamıştır ve şiirin aslında Yozgat milletvekili olan Ahmet Cevdet Taflıoğlu tarafından yazıldığı söylenmektedir. Ancak bu şiirin Kemalettin Kamu tarafından 1934 senesinde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlamış olduğu ifade edilmiştir.
25 yaşındayken aşık olduğu genç kız ile evlenme hazırlığındaydı ancak yaşadıkları anlaşmazlıkların sonucunda evlilikten vazgeçerek ömrünün sonuna kadar yalnız yaşamıştır. “İntizar” ismini vermiş olduğu ünlü şiirini de bu hayal kırıklığının üzerine kaleme almıştır.
1939 senesinde Rize’den mebus olarak 6. Ve 7. Dönemde mecliste bulunmuştur. 8. Dönemde ise Erzurum milletvekili olarak TBMM’de yer almıştır. TDK’da “terim kolu başkanlığı” görevini de üstlenmiştir. Ani bir kalp krizi geçirdikten sonra Ankara’da vefat etmiştir.
Kemalettin Kamu Edebi Kişiliği
Aruz ölçüsü ile şiir yazmaya başlamıştır fakat Faruk Nafiz Çamlıbel’in izinden giderek hece ölçüsüne geçiş yapmıştır. Hecenin 11’li kalıbını kullanmaya özen göstermiştir. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra savaşa duyduğu inancı dile getiren şiirler yazmıştır ve yazdığı şiirler marş olarak bile bestelenmiştir. Büyük Mecmua, Kalem, Oluş, Dergâh ve Varlık dergilerinde şiirleri yayımlanmıştır. Yaşadığı dönemlerde şiirlerini kitaplaştırmamıştır.

Yorum yapın