Kemal Tahir Kimdir Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET

Kısaca Hayatı

Kemal Tahir 15 Nisan 1910 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası II. Abdülhamid’in yaverlerinden olup, deniz subayıydı. İlkokulu muhtelif okullarda, rüştiyeyi İstanbul Kasımpaşa’da okumuştur. 1930 yılında Galatasaray Lisesi’ni onuncu sınıftayken bırakıp hayata atılmıştır. Avukat kâtipliğinin yanı sıra o zaman Fransızların idaresinde olan Zonguldak Kömür İşletmeleri’nde ambar memurluğu görevlerini eda etmiştir. Çeşitli gazetelerde ve dergilerde röportaj yazarlığı, musahhihlik, çevirmenlik; sekreterlik yapmıştır. Son olarak Tan Gazetesi’nde Yazı İşleri Genel Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Askeri isyana teşvik etme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Çıkmasına 3 yıl kala af çıkıp serbest kalmıştır. 6-7 Eylül olayları sırasında tekrar tutuklanıp 6 ay boyuna cezaevinde tutulmuştur. 1960 yılından sonra tamamen edebiyata yönelmiş, 21 Nisan 1973 yılında ise İstanbul’da vefat etmiştir.
Eserleri:

Roman: Esir Şehrin İnsanları, Köyün Kamburu, Esir Şehrin Mahpusu, Kelleci Memet, Devlet Ana, Yedi Çınar Yaylası, Körduman, Sağır Dere,  Rahmet Yolları Kesti
Hikâye:  Göl
Notlar: Kemal Tahir’in Notları 1-13
UZUN
Kemal Tahir Hayatı Uzun

Asıl adı İsmail Kemalettin Demir’dir. 15 Nisan 1910 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası deniz subayı aynı zaman da dönemin hükümdarı Sultan 2. Abdülhamit Han’ın yaveridir. İlkokulu farklı okullarda okumak zorunda kaldıktan sonra İstanbul Kasımpaşa’da Cezayirli Hasan Paşa rüştiyesini bitirmiştir. Galatasaray Lisesi’nde okurken lise 2. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmış ve iş hayatına başlamıştır.O dönem Fransızların idaresinde olan Zonguldak Kömür İşletmeleri’nde ambar memurluğu ve avukat kâtipliği görevlerini yaptı. İstanbul’daki Haber, Son Posta ve Vakit Gazetelerinde editörlük, çevirmenlik ve muhabirlik yapmıştır. Dönemin Yedigün ve Karikatür Dergileri’nde sayfa sekreteri olmuştur. Karagöz Gazetesi’nde başyazarlık görevinden sonra Tan Gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu.

Dönemin ünlü yazarı Nazım Hikmet ile beraber donanma Komutanlığı’nın askeri mahkemesinde askeri isyana teşvik etme suçuyla yargılandı ve bunun sonucunda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çorum, Çankırı, Malatya, Kırşehir ve Nevşehir cezaevlerinde kaldı. Çıkmasına üç yıl kala 1950 de çıkan genel afla özgürlüğüne kavuşmuştur.

İstanbul’a döndükten bir süre sonra İzmir Ticaret Gazetesinin İstanbul Bölge Temsilcisi olmuştur. 6-7 Eylül olaylarında tekrar gözaltına alındı. Harbiye Cezaevi’nde 6 ay süreyle tutuldu. Cezaevinden çıktıktan sonra 14 ay süreyle Düşün Yayınevi’ni yönetmiştir. 1960 yılından itibaren tamamen edebiyata yönelerek yazdığı romanlarla kazancını sağlamıştır. 21 Nisan 1973’te İstanbul’da vefat etmiştir.

Kemal Tahir Edebi Kişiliği

 

Genel olarak toplama hitap eden şiirler yazan Kemal Tahir’in 1941 yılında ilk öyküleri yayınlandı. Romanları ise daha sonra yazmıştır. Törelere bağlı köy düzenlerini ve sorunlarını kaleme aldı. Eserlerinde Türk ve Türkiye olgularını ön plana çıkararak Türk tarihine oldukça önem verdiğinin anlaşılmasını istemiştir. Bundan dolayı her zaman Türk toplumunun sosyolojik yapısını kültür ve tarihini inceleyerek eserlerini yazmıştır.

Yorum yapın