Jean Paul Sartre Hayatı ve Eserleri Kısaca

ÖZET

Kısaca Hayatı

Jean-Paul Sartre, 21 Haziran 1905’te dünyaya geldi. Çok küçük yaştayken babası ölen Paul Sartre, annesiyle yaşamaya başladı. La Rochelle Lisesi’ne başladı ve olgunluk sınavını Louis Ie Grand Lisesi’nde verdi. İsviçre’de yer alan Fribourg Üniversitesi’nden mezun olan Jean Paul Sartre, 1992 senesinde Simone de Beavoir’la karşılaştı. Bir süre öğretmenlik yaptı ve Almanlar tarafından İkinci Dünya Savaşı esnasında cezaevine atıldı. Hapisten çıktıktan bir süre sonra direniş hareketine katıldı. Almanların izin vermesi üzerine ‘’Sinekler’’ adlı tiyatro oyunu 1943 yılında oynandı. Benzeri bir durum da ‘’Varlık ve Hiçlik’’ adlı eserinde, asıl felsefesini ortaya koyması amacıyla oynandı. Oyunlarının haricinde politik göndermeleri ile de meşhur olmuştur. 15 Nisan 1908’de Paris’te hayata veda etmiştir.
Eserleri: Bulantı, Akıl Çağı, Saygılı Yosma, Mezarsız Ölüler, Baudelaire, Duvar, Flaubert, Çark
Jean-Paul Sartre Edebi Kişiliği

Varoluşçuluk akımının kurucusu ve Fransız tarihinin en büyük filozoflarından birisi olan Jean Paul Sartre, deneme, hikâye, roman yazarıdır. Felsefi anlamda büyük bir üne sahip olan Sartre, İkinci Dünya Savaşı’nda başyapıtlarını dünyayla tanıştırmıştır. Bunalım edebiyatı olarak da nitelendirilen Sartre felsefesi, Varoluşçuluk kuramı üzerine kuruludur. Her zorlu şartta yaşamış ve dünyadaki gerek politik akımların gerçek yüzünü görmüş, gerekse toplumun idareciler ve adalet önündeki eşitsizliğini dile getirmiştir. Jean Paul Sartre, ‘’Varoluş’’un ‘’Öz’’den önce geldiğini savunmuştur. Bu sayede her birey, kendisine doğuştan bahşedilen gerçekleri bırakarak, daha çok varoluşuna yönelecek, kendini varlaştırmayı başaracaktı. Sartre’nin savunmasına göre bireyin kişiliği, hiçbir zaman gerçek alınyazısı olmamıştır. Fransız edebiyatının felsefe alanındaki en büyük düşünürlerinden olan Jean Paul Sartre, yalnızca Fransa’da değil, tüm dünyada ses getirmeyi başarmıştır. Çağdaş bir aydın olarak evrensel düşünceleriyle, kendisinden sonra gelen filozofları da etkilemiştir. Sartre’nin birçok konuyu derinlemesine ele aldığı ‘’Varlık ve Hiçlik’’ yapıtları, egzistansiyalizmin temelini oluşturmuştur.

Yorum yapın