Irkçılık ile İlgili Kompozisyon

                                                          Irkçılık

  Irk; soy, milliyet anlamlarına gelmektedir. Irkçılık ise, insanların dil milliyeti veya rengi farklı olan insanları geri planda tutarak kendi ırklarını daha üstün görmeleri ve diğer ırkları kendilerine hizmet edecek kişiler olarak görmesidir.  Irkçılıkta temel nokta üstünlüktür. Irkçı bir insan, kendi ırkının diğer ırklardan daha üstün olduğunu iddia eder. İnsanlığın utanılacak, yüz karası bir düşünce sistemidir. Tarihe baktığımızda, birçok dönemde yapılan savaşların, katliamların, zulüm ve işkencelerin ana sebebinin ırkçılık olduğu görülmektedir. Örneğin zamanında, Amerika’da zencileri hor gören, onlara zulüm ve işkence yapan bir anlayış hakimdi. Bu doğrultuda birçok zenci katledilmiştir. Yine aynı bölgede binlerce yerlinin yok edilmesinin temelinde de ırkçılık yatıyordu. Halbuki ırkçılık kadar çirkin, iğrenç başka bir şey olamaz.

Irkçılık, insanların birbirlerine karşı ayrımcılık yapmasına neden olan bir düşünce sistemidir. Irkçılar, insanları fiziksel özellikleri, dil, kültür veya etnik kökenleri gibi sebeplerle sınıflandırmakta ve bu sınıflama sonucunda insanları eşit olmayan şekilde değerlendirmektedirler.

Irkçılık, tarih boyunca insanlık için büyük bir sorun olmuştur. Irkçı düşünceler, insanların birbirlerine karşı nefret, korku veya öfke duymasına neden olur. Bu duygular, insanların birbirlerine karşı ayrımcılık yapmasına, insanların haklarını gasp etmesine veya insanların öldürülmesine neden olabilir.

İnsanların, sırf renkleri, dilleri farklı diye başka bir ırkı hor görmesi veya kendi ırkını üstün görmesi kabul edilecek bir şey değildir. Tüm insanlar aynı haklara sahip olmalı ve herkes bu dünyada eşit ve adaletli bir şekilde yaşamalıdır. Irkçılığın olduğu bir ülkede barışın barınması mümkün değildir.

 

Yorum yapın