İnsanlar birbirlerine yardımdan el çektikleri gün insanlık yok olur anlamı kompozisyon

Soru: İnsanlar birbirlerine yardımdan el çektikleri gün insanlık yok olur ile ilgili kompozisyon, sözünün açıklaması ne demek?

Cevap:

Walter Scott’a ait olan bu özdeyişin açıklaması aşağıdaki gibidir.

İnsan olmanın ve bir arada yaşamanın anlamı ve gayesi birbirine yardım etmek ve güçlükler karşısında hep birlikte hareket etmektir. Bu gayeyi gerçekleştirmeyen toplumlarda gerçek bir insanlıktan bahsetmek mümkün değildir.

Yalnız taştan duvar olmaz derler. İşte aynı şekilde yalnız, tek bir insanın da zor işleri başarması mümkün değildir. Özellikle toplum yararına yapılan işlerde herkes birlik ve beraberlik içinde olmalıdır.

Yardım etmek güzel bir erdemdir. Hepimiz yardımseverlik konusunda hassas olmalı, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeliyiz. Bugün dünyanın bir köşesinde açlıktan ölen bir çocuk varsa, bunun sorumluluğu ve vebali bizim de üzerimizdedir.

Yorum yapın