İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası ile İlgili Kompozisyon

                                       İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

10 Aralık gününü içine alan Hafta İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca insanların sahip olduğu haklar ve insan sevgisi temaları işlenerek millet bilinçlendirilmeye çalışılır.

Her insan, öncelikle insan olduğu için bazı haklara sahiptir. Din, dil, renk, mezhep ayrımı gözetilmeksizin her bireyin sahip olduğu bazı temel haklar vardır. Örneğin yaşama hakkı her insanın hakkıdır. Herhangi bir insanın yaşamına durduk yere son vermek kabul edilemez bir davranıştır.

Demokrasi, her insanın başkasına zarar vermemek şartı ile özgür bir şekilde hareket etmesidir. Örneğin ülkemizde herkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olması, insanların oylarını serbest bir şekilde kullanması bir demokrasi örneğidir.

Yorum yapın