İlhan Berk Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
İlhan Berk 1918 senesinde Manisa’da doğmuştur. Liseye kadar olan öğrenim hayatını Manisa’da tamamlayan İlhan Berk doğup çocukluğunu geçirmiş olduğu Manisa’yı edebiyat yaşamında Ortaçağa ve kapalı bir sandığa benzetmiştir. Yaşadığı şehre olan düşüncelerini açıkça ortayı koymayı seçmiştir. İlhan Berk lise eğitimini Balıkesir’de tamamlamıştır. Sonrasında ise iki sene ilkokul öğretmenliği görevini üstlenmiştir. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Fransızca Bölümünü bitirmiş ve Zonguldak, Samsun, Kırşehir gibi Anadolu’nun ilçelerinde öğretmenlik yapmıştır. 1956 senesinde Ankara’da yer alan Ziraat Bankası yayın bürosunda mütercimlik yapan İlhan Berk 13 sene boyunca burada çalışmaya devam etmiştir ve buradan emekli olmuştur. İlhan Berk 28 Ağustos 2008 yılında vefat etmiştir.
=========================================================================================
UZUN
İlhan Berk Eserleri
Şiir: Güneşi Yakanların Selamı (1935), İstanbul (1947), Günaydın Yeryüzü (1952), Türkiye Şarkısı (1953), Köroğlu (1955), Galile Denizi (1958), Çivi Yazısı (1960), Otağ (1961), Mısırkalyoniğne (1962), Âşıkane (1968), Taşbaskısı (1975) Şenlikname (1972), Atlas (1976), Kül (1978), İstanbul Kitabı (1980), Pera (1990), Çok Yaşasın Sayılar (1999), Tümceler Geliyorum (2008)
İlhan Berk Hayatı Uzun

1918’de Manisa’da doğan şair kendisini yazım hayatı boyunca şiir ve yazılara vermiştir. Manisa Halkevi Dergisi’nde yayımlanmış olan ilk şiirleri ile bu şiirlerinden oluşmuş olan “Güneşi Yakanların Selamı”nda görülmüş olan Nazım Hikmet’in belirgin etkileri daha sonralarında kaybolmuştur.
Yazmış olduğu “Günaydın Yeryüzü”, “Türkiye Şarkısı”, “İstanbul” kitaplarında yer alan şiirlerinde geleceğe dönük olan toplumsal özlemlerini dile getirmiştir. 1950’li senelerin ortalarında belirmiş olan genç şairleri etkilemiştir ve onların bazı özelliklerinden etkilenmiştir. İkinci Yeni akımına katılarak “Galile Denizi”, “Köroğlu”, “Çivi Yazısı”, “Mısırkalyoniğe” isimli kitaplarında ait olduğu dönemin şiirleri yer almaktadır.
O dönemlerde şiir içerisinde belirli bir anlam yaratabilmek için anlamsızlıklara doğru yönelim göstermiştir. Sadece anlamsızlık felsefesini savunup şiirlerinde yansıttığı için eleştirilmiştir. Bu görüşünün ardından şiir içerisinde konuyu tamamıyla yok etme deneyine girişmiştir. “Âşıkane”de nesneleri yoğun bir biçimde vurgulamıştır ancak vurgular giderek kendi benliğine yönelmiştir. “Şenlikname” isimli eserinde yazmış olduğu şiirler tamamıyla düzyazıya dönüşmüştür.
Doğu şiirine ait olan klasik kalıpları deneyerek türkü ve beyit gibi biçimlerden faydalanmıştır. Araştırmacı bir kişiliği olmasında ötürü özgün duyarlılıkları ve buluşları sayesinde 20. Yüzyıl Türk şiirinin en önemli isimleri arasındaki yerini almıştır.
İlhan Berk Edebi Kişiliği
Yazmaya oldukça erken yazmaya başlayan İlhan Berk henüz 19 yaşındayken şiirlerini “Güneşi Yakanların Selamı” isimli kitabında derlemiştir. Modern şiirin en önemli isimleri arasında yer almaktadır. Yazmış olduğu dönemlerde ulusal ölçü olarak bilinen hece ölçüsünü kullanmayı tercih etmiştir. Lirik şiire ilgi duymuştur ve bu şiirlere duymuş olduğu ilgiyi o senelerde sembolizm ile beraber kullanarak ortaya çıkarmıştır. Genç yaşında yazmış olduğu konular ve şiir görüşünü zamanla değiştirmiştir ancak lirik şiir anlayışını bozmamıştır. Şiirlerinin genel kapsamında erotizm ve aşk yer almaktadır.

Yorum yapın