İlham ile İlgili Kompozisyon

                                                              İLHAM

İlham; herhangi bir iş, düşünce veya sanat icraatı konusunda, insanların yeni ve güzel şeyler yaratmasını sağlayan esin, içten gelim olarak tanımlanabilir.
Özellikle sanatçılar için ilhamın önemi büyüktür. Bir ilham kaynağına sahip olmadan güzel sanat eserleri ortaya çıkarmak çok zordur. Bazı şairler vardır ki ellerinde kalem, önlerinde kağıt saatlerce ilhamın gelmesini beklerler; çünkü bazıları içim ilham olmadan kalıcı eserler ortaya çıkarmak imkansızdır.
Bazen ilham kaynağı oluşturmak şarttır. Örneğin çoğunlukla, bir şairin muntazam aşk şiirleri yazabilmesi için aşkı iyi bilmesi gerekir. Bu da aşkı veya sevgiliyi zorunlu kılar. Yahut gurbet acısını anlamak için memleketten ayrı kalmak gerekir.

Yorum yapın