Hz Osman Hayatı Kısaca

ÖZET

Hayatı Kısaca

Kureyş’in en zenginlerinden olan Ümeyye oğulları ailesinden Affan’ın oğlu olarak 580 yılında Ta’if’te doğdu. Müslüman olduktan sonra Hz.Muhammed’in kızı Rukiyye ile evlendi. Rukiyye’nin vefat etmesi ile Hz.Muhammed’in diğer kızı Ümmü Gülsüm ile bir evlilik gerçekleştirdi ve Zi’n-Nureyn (iki nur sahibi) lakabını aldı. Hz.Ebu Bekir’in yakın arkadaşlarından olan Hz.Osman, Ebu Bekir’in hilafeti döneminde ona danışmanlık yapmış, Hz.Ebu Bekir’in Hz.Ömer’i halife tayin ettiği ahitnameyi kaleme almıştır. Daha sonra Hz.Ömer’e de danışmanlık yapmış ve Hz.Ömer’in vefatının ardından halife olmuştur. Halifeliği döneminde Kur’an ‘ı çoğaltmıştır. Sebe taraftarları tarafından oruçlu olduğu bir günde Kur’an okurken öldürüldü. Zübeyr tarafından kaldırılan cenazesi Bâki mezarlığına defnedildi.
UZUN
Hayatı Uzun
Zengin Mekkeliler yaz aylarında Taif’e giderlerdi. Osman’ın ailesi de sıcak yaz aylarında Taif’e geldi ve Hz.Osman, Taif’te sıcak bir günde dünyaya geldi. Zengin bir ticaret adamı olan babası Affan bir ticaret seferi sırasında vefat edince Hz.Osman babasından kalan malları devraldı ve aynı işi icra etmeye devam etti. Giyinmeyi seven, giyimi kuşamı sevilen zengin biri olan Hz.Osman, Hz.Ebu Bekir ile de yakın arkadaştı. Teyzesi kendisine “Sen son Peygamberin damadı olacaksın, ona vahiyler gelmeye başladı” dedikten sonra bu olanları Ebu Bekir’e anlatmış, Hz.Ebu Bekir tarafından Hz.Muhammed’in huzuruna çıkarıldıktan sonra kelime-i şahadet getirip Müslüman olmuştur. Müslüman olmasının ardından Hz.Muhammed’in kızı Rukiyye ile evlenmiştir. Bedir savaşına Rukiyye’nin hastalığı sebebi ile katılamamışken, Bedir Savaşı’nın son zamanlarında Rukiyye vefat edince Hz.Muhammed kızının cenazesine katılamamıştır. Müslüman olduktan sonra tüm mal varlığını bağışlayan Hz.Osman büyük bir ticaret zekasına sahip olduğundan Medine’ye hicret ettikten kısa süre sonra kendi evini aldı ve Yahudilerin ticaret işlerini kontrol ettiği Medine’de Müslümanlar için bir ticaret ağı oluşturup Müslümanları rahatlatmıştır. Uhud Savaşının ardından Hz.Muhammed’in diğer kızı Ümmü Gülsüm ile bir evlilik gerçekleştirdi. Hz.Ömer’in son yıllarında oluşturulan kurulda Hz.Osman halife seçilmiş Hz.Ali de bu kararı desteklemiştir. 12 yıl boyunca halifelik yaparak en uzun süre halife kalan Hz.Osman, ilk altı yıllık halifelik sürecinde Hz.Ali ile beraber kararlar vermiş, onun görüşlerini almıştır. Hz.Ebu Bekir tarafından oluşturulan Kur’an mushafının çoğaltılması konusunda Hz.Ali ile hemfikir olup diğer Mushafları imha etmiştir. Hz.Osman’ın ikinci altıncı yılında izlediği politikalardan hoşnut olmayan isyancılar Hz.Osman’ın evini kuşattıktan sonra Hz.Ali isyancılara çıkışmış, kafirlere bile yakışmayan bu hareketlerine son vermelerini söylemiştir. Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin ile birlikte diğer Müslümanları da Hz.Osman’ın evini koruması için görevlendirmesi pek işe yaramamış, isyancılar diğer evlerin damlarından atlayarak Hz.Osman’ı öldürmüşlerdir. Hz.Osman’ın ölümünden sonra halife seçilen Hz.Ali’nin Hz.Osman’ın katillerini bulamaması Müslümanlar arasındaki ilk fitneyi ortaya çıkarmış ve Müslümanlar arasındaki görüş ayrılıkları daha keskin hale gelmiştir.

 

Yorum yapın