Hz Ömer Hayatı Kısaca

ÖZET

Hayatı Kısaca

Cesareti ve adaleti ile tanınan Hz.Ömer’in babası Hattab bin Hufeyl, annesi Fatıma bin Haşam idi. Mekke’nin Beni Adi kabilesinde dünyaya gelen Hz.Ömer’in doğum tarihi tam olarak bilinmese de 586 ile 590 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Mekkeliler tarafından Hz.Muhammed’i öldürmek için görevlendirilen Hz.Ömer, sahabeler tarafından kız kardeşinin evine yönlendirilmiş, kız kardeşinin Müslüman olduğunu gören Ömer, Kur’an seslerini işittikten sonra Müslüman olmaya karar vermiştir.  Hz.Ebu Bekir’in ardından halife olarak seçilen Hz.Ömer oldukça fakir olmasına rağmen devlet parasını adaletli bir biçimde paylaştırdı. Aylık geliri 20 dirhemi geçmeyen halife, İslam Devleti’ni sistemleştirdi. Sabah namazı sırasında sırtından hançerlenen Hz.Ömer üç gün sonra vefat etti.
UZUN
Hayatı Uzun
 Aşırı putperest olan babası Hattab bin Hufeyl tüccardı ve etrafında zekiliği ile bilinirdi. Hz.Ömer de büyürken gösterdiği adaleti ve sabrı sayesinde oldukça sevilen ve sayılan biriydi. Heybetli ve güçlü olan Hz.Ömer, Mekkeliler tarafından Hz.Muhammed’i öldürmesi için görevlendirildi fakat durumu duyan sahabeler Hz.Ömer’i kendisinin henüz Müslüman olduğunu bilmediği kız kardeşinin evine yönlendirdiler. Hz.Ömer, kız kardeşinin evinden gelen Kur’an seslerinde “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir” ayetlerini duyunca Müslüman olmaya karar verdi.  Müslüman olmasının ardından Mekkeli müşriklerin baskıları nedeniyle Beytullah’a gidip namaz kılamayan, gizlice toplanabilen Müslümanların durumu görüp Beytullah’ın yanına gitti ve Müslüman olduğunu söyledi. Mekkeli müşrikler buna şiddetle karşı çıksa da Hz.Ömer’in dik duruşu sebebiyle bir şey yapamadılar. Bir avuç Müslüman ile birlikte herkesin gözü önünde Beytullah’ta namaza durdu. Bu Müslümanlar için büyük bir güç ve moral kaynağı oldu.  Sert çıkışları ve dik duruşu ile bilinen Ömer, her ortamda dinini sonuna kadar savunmuştur. Hz.Muhammed’in fikir vereceği zaman danıştığı ilk isimlerden olan Hz.Ömer, İslam’ın ikinci halifesidir.
Hz. Ebu Bekir son günlerinde sahabelerin görüşlerini alarak yerine Hz.Ömer’i tayin etmiş, ahitnameyi Hz.Osman’a yazdırmıştır. Halifelik döneminde İslam Devleti’ni genişletip sistematik bir hale sokan Hz.Ömer, valiler ve devlet memurları atayıp onları daime denetleyen, halkın isteklerini göz önünde bulunduran bir halifeydi. Halifeliği döneminde Irak ve İran’ı tamamen fethetti. Azerbaycan’ı sulh içinde fethederken, Mısır, Ermenistan, Suriye ve Kudüs’ü savaşarak fethetmiştir.

 

Teşkilatlı bir devlet kurman amacıyla Divan’ı kurdu ve askerlerin kaydını tutturdu. İlk kez savaşta kazanılan ganimetleri hazinede toplayıp adil bir biçimde paylaştırdı ve devlet giderleri için kullandı. Devlet adamlarına maaş verdi. 1 Kasım 644 tarihinde vergilerin azaltılmasını isteyen fakat isteği yerine getirilmeyen İran’lı Hristiyan Ebû Lü’lüe tarafından sabah namazını kılarken sırtından bıçaklandı. Evinde üç gün istirahat ettikten sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine kefenin aşırıya kaçılmadı ve hızlı bir şekilde defnedildi. 

Yorum yapın