Hz Ebubekir Hayatı Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
İslam Peygamberi Muhammed’in kayınpederi olan Ebu Bekir, 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babası Ebu Kuhafe Kureyş’in Teym boyundan olup annesi ise Ümmü’l Hayr Selma’dır. İlk Müslümanlardan olan Ebu Bekir’in Müslüman olmadan önceki ismi Abdülkâbe’dir. Sadık, bağlı, güvenilir anlamındaki es-Sıddîk lakabı ile anılır. Bu lakap kendisine Miraç olayı ile ilgili kendisine soru soran Mekkelilere “Eğer Muhammed diyorsa doğrudur” cevabını verdikten sonra verilmiştir. Muhammed’in eşi Aişe’nin babası olduğundan Muhammed’in kayınpederi ve en yakın arkadaşlarından biri olarak bilinir. Dört halifelerin ilkidir. 634 yılında vefat etmiş, vefat etmeden önce halife olarak Ömer’i atamış, halifeliği döneminde Kur’an ayetlerinin toplanmasını sağlamıştır.
UZUN
Hayatı Uzun
571 yılında Mekke’de dünyaya gelen Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir, ilk Müslüman olanlardandır. Muhammed’e olan sadakatiyle bilinen Ebu Bekir, Muhammed’in vefatının ardından hal tarafından halife olarak seçilmiştir. Halifeliği döneminde Sassani ve Bizans İmparatorlukları ile savaşmış İran, Irak ve Suriye’yi fethetmiştir. Muhammed’in ölümünün ardından dinden dönenler, zekat vermek istemeyen kabileler ve sahte peygamberler ile savaşan Ebu Bekir, İslam Devleti’ni genişletmek ve tam anlamıyla bir devlet haline dönüştürmek için uğraşmıştır.Bedir Savaşı’nda oğlu ve aynı zamanda Aişe’nin kardeşi olan Abdurrahman ile savaşmak zorunda kalmış olan büyük müslüman Ebu Bekir’in dört karısı olmuştur. Kuteyla bint Abdeluzza bin ‘Abd bin As’ad adındaki karısından Esma adında bir kızı, ikinci karısı Ümmi Ruman adındaki karısından Aişe ve Abdurrahman, üçüncü karısı olan Esma’dan Muhammad ıbn Abu Bakr adında bir oğlu ve Habibe adındaki dördüncü karısından ise Ümmi Hultum adında bir kızı olmuştur. Muhammed’in ölümünün ardından ortaya çıkan karmaşadaki halifelik döneminde oldukça başarılı savaşlara imza atan Ebu Bekir bir yandan İslam’dan dönenlerle savaşırken bir yandan da İslam Devleti’ni genişletmek için büyük imparatorluklarla savaşmış ve birçok toprak almıştır.

Ridde Savaşları’nda tüm Arabistan’ı İslam Devleti topraklarına katan Ebu Bekir ardından Sassani İmparatorluğu ile İslam’ı yaymak için savaşmıştır. Mütenna Bin Haritha adındaki kabile reisinin Sassani İmparatorluğu’na yaptığı akınlarda geliştirdiği saldır ve çekil stratejisi sayesinde Araplar, İran’a hızla saldırıp ganimet topluyor, askerler gelmeden hızla at sürüp çöl içinde izlerini kaybettiriyorlardı. Bunu bir fırsat olarak gören Ebu Bekir, Irak’ı fethetmek için gönüllü bir ordu topladı ve ordunun başına Halid bin Velid’i getirerek Irak’a yönlendirdi. Irak’ta büyük başarılar elde eden Araplar daha sonra İran’ı da fethetmeyi başardı.

Bunlarla yetinmeyen Ebu Bekir, İslam’ı yaymak için Bizans İmparatorluğu ile de  savaştı. Suriye için savaşan Ebu Bekir, Suriye’nin önemli şehirlerini fethettikten sonra Yermük Savaşı’nın devam ettiği dönemde vefat etti. İki yıllık halifeliğinin son zamanlarında hastalığı nüksedince vefat etmeden önce yerine halife olarak Ömer’i atadı.

Yorum yapın