Hz Ali Hayatı Kısaca

ÖZET

Hayatı Kısaca

Hz.Muhammed’in damadı ve amcasının oğlu olan Hz.Ali 598 yılında Kâbe’nin  içinde dünyaya geldi. Bu bakımdan Kâbe’nin içinde doğan tek çocuktur.  Oniki imamdan biri olan Hz.Ali doğduğunda Hz.Muhammed amcası Hz.Ebu Talib’in evine geldi ve Esed konulmak istenen bebeğe Ali ismini verdi. İlk iman edenlerden olan Hz.Ali, Hz.Muhammed’in himayesinde büyümüş ve hayatı boyunca İslam’a ve Hz.Muhammed’e hizmet etmiştir. Dört halifeden biri olan Hz.Ali, dürüstlüğü, imanı, cesareti, sadıklığı ve şefkati ile bilinen bir Müslüman olmakla birlikte Hz.Muhammed’in hicret gecesinde onu öldürmek isteyen Mekkelilerin suikastına kurban gitme pahasına Peygamber’in yatağına yatmış ve ona vakit kazandırmıştır. Ertesi gün Hz.Muhammed’in kendisine verdiği emanet malları sahiplerine teslim ederek kendisi de hicret etmiştir. Halife olmasının ardından başarılı savaşlara imza atan Hz.Ali, Kûfe’de ibadet ettiği sırada sırtından zehirli hançerle yaralanmış, iki gün sonra evinde vefat etmiştir.
UZUN
Hayatı Uzun

 

Babası Ebu Talib, annesi Abdülmuttalib’in kardeşi Esed’in kızı Fatıma’dır. Hz.Muhammed’i büyüten ve ona babalık eden Ebu Talib’in evinde büyüdü. Mekke’de baş gösteren kuraklık sebebi ile Hz.Muhammed, Ebu Talib’in bir çocuğunu alıp büyütmek istedi ve Hz.Ali’yi evine aldı. Muhammed’e peygamberlik görevinin verilmesinin ardından ilk iman eden erkek olan Hz.Ali, hayatı boyunca Hz.Muhammed’e yardım etmiştir. Hicret döneminde Mekkelilerin Peygamber’e suikast düzenleyeceği gece Peygamber’in yatağına yatmış, yatakta Muhammed’in değil Ali’nin olduğunu gören Mekkeliler sinirle evlerine geri dönmüştür. Sadakati ve cesareti ile bilinen Hz.Ali, ertesi gün Hz.Muhammed’den aldığı emanet eşyaları sahiplerine vererek Medine’ye doğru yola çıkmıştır. Ali, Muhammed’in kızı Fatıma ile evlenmiş ve bu evliliğin üzerine Fatıma vefat edene tekrar başka bir eş almamıştır. Fatıma’dan dünyaya gelen 5 çocuğundan Muhsin henüz Fatıma’nın karnındayken vefat etmiştir. Hasan ve Hüseyin adlarındaki iki oğlu dünyaya gelmiş, bu oğullardan Muhammed’in soyu devam etmiştir. Ayrıca Zeyneb ve Ümmügülsüm adlarında iki de kız evlat sahibi olmuştur. Dört halifeden üçüncüsü olan Hz.Osman’ın suikast sonucu vefat etmesi ile halife olan Hz.Ali zamanında ilk fitne ortaya çıkmıştır. Osman’ın katilini bulana kadar kendisinin hilafetini kabul etmeyeceklerini söyleyen bir kısım tarafından başlatılan bu tartışma iç savaşa kadar gitti. Hz.Ali uzun yıllar Muaviye ile savaştı ve bu savaşlar Müslümanları ikiye böldü. 4 yıl 9 ay boyunca halife olan Hz.Ali, çeşitli ıslahatlar yaparak alt kesimin daha iyi bir yaşam sürmesini sağladı. Uzun süren savaşlar nedeniyle Hakem olayına başvuran Muaviye ve Ali bu olaydan da net bir sonuç elde edemedi. Hilafeti boyunca sünnete uyan ve Hz.Muhammed’in yolundan giden Hz.Ali, Nehrevan savaşında birçok Hariciyi öldürdü. Bunun intikamını almak isteyen Hariciler Abd’ur-Rahman’ı görevlendirerek Hz.Ali’yi Kûfe’de ibadet ettiği sırada hançerle sırtından yaralattı. Evinde iki istirahat eden Hz.Ali, iki günün sonunda vefat etti.

 

Yorum yapın