Hüseyin Cahit Yalçın Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca

Hüseyin Cahit Yalçın 7 Aralık 1875 tarihinde Balıkesir’de Dünya’ya gelmiştir. 1895 senesinde Mülkiye Mektebi’ni bitmiştir. Maarif Nezareti’nde Mektubi Kalemi olarak görev almıştır. 1897 senesinden sonra Mercan ve Vefa İdadilerinde Türkçe ve Fransızca öğretmenliği ve yöneticilik görevlerini yapmıştır. Tevfik Fikret’in ardından Servet-i Fünun dergisinin yönetimin görevini devralmıştır. Yapmış olduğu bir çeviri nedeniyle yargılanıp aklanmasına rağmen dergi kapatılmıştır.
1908 senesinde 2. Meşrutiyet’in ilanının ardından Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım Kadri ile beraber Tanin Gazetesi’ni çıkarmıştır. 1933 – 1940 seneleri arasında “Fikir Hareketleri” isimli dergiyi çıkarmıştır. Atatürk vefat ettikten sonra politikaya geri dönmüş 1935 – 1939 seneleri arasında Çankırı, 1943 – 1946 seneleri arasında İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştır. 18 Ekim 1957 senesinde İstanbul’da vefat etmiştir.
UZUN
Hüseyin Cahit Yalçın Eserleri

Roman: Hayal İçinde, Nadide
Hatıra: Siyasal Anılar, Edebi Hatıralar
Hikâye: Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiyye Sahneleri, Niçin Aldatırlarmış
Eleştiri: Kavgalarım
Biyografi: Talat Paşa
 
Hüseyin Cahit Yalçın Hayatı Uzun

1908 senesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden İstanbul’da mebus olarak seçilmiştir. 1920 senesinde İstanbul İngilizler tarafından işgal edilmiştir ve Hüseyin Cahit Yalçın tutuklanarak Malta Adası’na sürgün için gönderilmiştir. 1922 senesinde sürgünden döndükten sonra 2. Kez Tanin Gazetesi’ni çıkarmıştır.
Cumhuriyet’in ilk senesinde çıkarılmış olan bazı yasalar ve uygulamaları eleştirdiği için İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış ve beraat etmiştir. 1925 senesinde ikinci yargılanarak Çorum’a süresiz olarak sürgün edilmiştir. Çıkarmış olduğu Tanin gazetesi tekrardan kapanmış ve 1926 senesinde af sonucunda cezası kalkmış ve İstanbul’a geri dönmüştür.
1943 – 1947 seneleri arasında Tanin gazetesini tekrardan yayımlamıştır. Ulus Gazetesinde başyazarlık görevini üstlenmiştir. Ulus Gazetesi’nde yayımlanmış olan bir yazısının üzerine dokunulmazlığı kaldırılmıştır. 1954 senesinde Demokrat Parti aleyhinde yazmış olduğu yazılar sebebiyle hapse mahkûm edilmiştir fakat cumhurbaşkanı tarafından affedilmiştir.
Yazmaya öğrencilik zamanında başlamıştır. Yazmış olduğu ilk yazıları Mütalaa, Tarik, Saadet ve Sabah gibi zamanın ünlü gazetelerinde yayımlanmıştır. Öz ve biçim incelendiği zaman Ahmet Mithad etkisi görülen ilk romanı olan “Nadide” 1981 senesinde basılmıştır. İkinci romanı olan “Hayal İçinde” gerçekçi bir yaklaşımı temel edinmiş ve ruhsal çözümlemelere yer vermiştir.
Yazmış olduğu öykülerinde İstanbul’da yaşamış olan azınlıkları ve seçkin kişilikleri anlatmıştır. Servet-i Fünun dergisiyle beraber Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi’nin de kurulmasını sağlamıştır. Çeviriler yaparak elli kadar eseri Türkçeye kazandırmıştır.
Hüseyin Cahit Yalçın Edebi Kişiliği

Roman ve hikâyeci olarak ün kazanmıştır ancak sonrasında siyasi yazarlığa geçiş yapmıştır. Yazmış olduğu roman ve hikâyelerinde süslü ve şairane bir üslubu tercih etmiştir. Mensur şiir, anı, eleştiri, fıkra türlerinde eserler vermiştir. Zamanın önde gelen edebiyatçıları ile eski yeni tartışmaları yaparak yeni edebiyatı savunmuştur. Yazmış olduğu “Edebiyat ve Hukuk” makalesinden ötürü Servet-i Fünun dergisi kapatılmış daha sonrasında ise yargılanmıştır. 

Yorum yapın