Hümanizm ile İlgili Kompozisyon

                                                                 Hümanizm

Hüman, insan demektir. Hümanizm ise insancı, insancıl, insan sevgisini kendisine ilke edinmiş kişi demektir. Hümanizm, en güzel ve en yararlı düşünce sistemlerinden birisidir.Daima insanlık sevgisini önemsemiştir. İnsanların adaletli ve eşit bir şekilde yaşamasını, kimseye haksızlık ve zulüm yapılmamasını ön görür. Her insanın hümanist olması gerekir. Hümanist bir insan, kimseyi ayrıcalıklı görmez ve aynı zamanda kimseyi aşağılamaz. Onun için dünyanın tüm insanları eşit haklara sahiptir. Bu akım mensupları savaşa tamamen karşı, daima barıştan yanadır.

İnsan ölümlerini asla kabul etmez ve onu fazlasıyla eleştirirler. Daima dünya barışını savunur ve barışın sağlanması için çaba sarf ederler.

Yorum yapın