Homeros Hakkında Bilgi Hayatı ve Eserleri Kısaca

Homeros M.Ö 8. Yüzyılda Sakız Adası ve İzmir’de yaşamış ünlü bir düşünürdür. Yunan duygularının ve düşüncelerinin ilk eserleri olan Odysseia ve İlyada destanlarını derlemiştir. Truva Savaşı’na dair olan söylentileri toplamış olan İlyada’da eski Yunanlarda yaşamış olan kişilerin gelenek göreneklerini, felsefi İnançlarını anlatmıştır.Bu bilgilerle beraber günümüz topraklarında yer alan Çanakkale yöresinin tarihi ve coğrafyasına dair önemli bilgilerde bu destan da yer almaktadır.

Odysseia ise anlatım yöntemi, konu ve kuruluş olarak İlyada’dan oldukça farklıdır. Bu destanda Troya’nın yıkılmasının ardından yurdu İthake’ye geri dönmek üzere yola çıkmış olan Ahka’nın ileri gelen önderlerinden Odysseus’un on yıl sürmüş olan yolcuğuluğu esnasında başından geçen olaylar anlatılmaktadır.
Homeros Eserleri

İlyada, Odysseia
Homeros Uzun Hayatı

 

Homeros’un yaşamı hakkında oldukça az bilgiler bulunmaktadır. Homeros Antik Yunanca incelendiği zaman cins isim olarak “köle” anlamını taşıyordu. Kendisinden çağlar sonra gelen Klasik Çağ yazarlarına göre Truva Savaşı esnasında yaşadığı rivayeti bulunmaktadır.Ayrıca MÖ 8. Yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı da düşünülmektedir. İngiliz bilim adamı olan George Thomson “Tarih Öncesi Ege” adını vermiş olduğu eserinde yapmış olduğu incelemeler doğrultusunda Homeros’un doğduğu yer konusunda en yüksek ihtimalin Sakız Adası olduğunu belirtmiştir. Daha sonra da önceki adıyla Smyrna bugünkü adıyla İzmir’e vurgu yapmıştır. Bu düşüncelerin haricinde Homeros isminde bir şair yaşadıysa bile bu destanları yaratmış olan ve derlemiş olan tek bir ozan olmadığını düşünen ve araştıran, edebiyatçılar da bulunmaktadır.

Hayatıyla ilgili söylenen rivayetlerden diğeriyle Homeros’un kör olduğudur. M:Ö 4. Yüzyılda Yunanistan sınırlarında olan Atina’da yazıya aktarılmış olan Homeros destanlarında yer alan dini anlayış Atinalılar tarafından benimsenmiştir. Yazılan bu iki destan Yunanlılar tarafından eğitimin temeli haline getirilmiştir. 

Yorum yapın