Hikmet Birand Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
Türk akademisyenve yazar olan Prof. Dr. Hikmet Birand 1904 yılında Karaman’da doğmuştur. İlk olarak Karaman İdadisine giderek burayı bitirmiştir. Daha sonrasında Halkalı Ziraat Yüksekokulundan başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Ardından ise Almanya’da olan Bonn Üniversitesinde Ziraat alanında ihtisasını yapmıştır ve doktora vermiştir. Kendini geliştirmeye çok açık biri olan Hikmet Birand 1938 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne Doçent, 1946 yılında ise profesör olmuştur. Hatta hayatının belli bir döneminde rektörlük bile yapmıştır. 1949 – 1951 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi rektörlüğü görevini yapmıştır. Bu dönemde “Alıç Ağacı” isimli bir eser çıkarmıştır. Bu eser kendi meslek alanı ve edebiyat ile ilgilidir. Prof. Dr. Hikmet Birand aynı zamanda Botanik konusunda da ihtisas yapmıştır. Asıl ihtisası botaniktir. Bu ihtisası ile Batı ilim aleminde ün kazanmıştır ve ismi dünyaya yayılmıştır. Bu alanda ihtisas yaptığı normalde çok fazla bilinmemektedir. Ancak Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir yazı sayesinde gün yüzüne çıkmıştır.
Eserleri
Kitap: Alış Ağacı ile Sohbetler (1968), Anadolu Manzaraları(1957), Kurak Çorak (1962)                                               UZUN

Hikmet Biran Hayatı Uzun
Hikmet Birand’ın doğum tarihi tam olarak bilinemese de 1904 olarak kabul edilmektedir. 1904 yılında Karaman’da dünyaya gelmiştir. Öğrenim olarak Karaman İdadisini bitirmiştir. Karaman İdadisini bitirdikten sonra ise Halkalı Ziraat Yüksek Okulundan mezun olmuş ve Almanya’ya giderek Bonn Üniversitesinde ihtisasını tamamlamıştır.Burada doktorasını vermiştir. 29 Nisan 1938 yılında Anakara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde doçent ve 18 Ekim 1945 yılında profesör olmuştur. Bu enstitü fakülte adı altında olduktan sonra da görevine devam etmiştir. 1949 – 1951 yılları arasında Anakara Üniversitesi’nin rektörlük görevini üstlenmiştir. Bu dönemde bir meslek alanı ile ilgili eser de çıkarmıştır.

Hikmet Birand bir zamanlar Prof. DR. Von Aster ile tez konusunda anlaşamadığı için Türk Fikir Tarihine geçerek burada tezini vermiştir. Burada “Tanzimat Devrinde Aydınlık Felsefesi İzleri” adlı tezini vermiştir. Daha sonrasında Ankara İlahiyat Fakültesinde de doçentliğini vermiştir ve profesör olmuştur.Kardeşi Prof. Kamren Birand çok erken yaşta ölünce Hikmet Birand da kardeşinin bütün mirasını, fakülte vakfı olarak tahsis etmiştir. Bu hareket ile de günümüze kadar fakülte adına öğrenciler okutulmaktadır. Hikmet Birand ise 1972 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Hikmet Birand Edebi Kişiliği
Hikmet Birand İstanbul Yüksek Ziraat Mektebini bitirdikten sonra Almanya’ya giderek 1933 yılında doktorasını yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonrasında ise Yüksek Ziraat Enstitüsü öğretin üyeliğine başlamıştır. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Enstitüsü’nde doçent ve profesör olarak görev yapmıştır. Ayrıca bitki sosyolojisi bilim dalının da kurucusudur. Bunun dışında Cumhuriyet Dönemi deneme yazarlarından olduğu bilinmektedir.
Hikmet Birand alçak gönüllü ve ciddi düşünceli yapısı olan bir insandı. Hikmet Birand ile bir kere görüşme ve konuşma şansı bulanlar onun nasıl samimi ve iyi yürekli bir ilim adamı olduğunu anlarlardı.

Yorum yapın