Hasan İzzettin Dinamo Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
Hasan İzzettin Dinamo 1909 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğmuştur. Hasan İzzettin Dinamo bir Türk yazardır. Ailesiyle zamanında İstanbul’a yerleşmiştir. Daha sonrasında ise belli bir dönem yine ailesi ile birlikte Samsun’da yaşamıştır. Babası I. Dünya Savaşında ölmüştür. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde eğitimini tamamlayamamıştır. Eğitimini tamamlayamadan buradan ayrılmıştır. Geçimini ise çeviriler yaparak ve özel dersler vererek sağlamıştır. Hasan izzettin Dinamo genliğinde bireysel şiirler yazmıştır. Ancak daha sonrasında Nazım Hikmet’in şiirleriyle tanışınca toplumcu şiire yönelmiştir. Ayrıca Nazım Hikmet dışında da Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve A. Kadir gibi şairler ile de çalışma s-fırsatı bulmuştur. Yazdığı şiirler dışında önemli romanlara da imza atmıştır. Kutsal İsyan, Savaş ve Açlar gibi önemli romanlara da imza atmıştır. 1977 yılında “Kutsal Barış” isimli romanı ile de Orhan Kemal Roman Armağan ödülünü kazanmıştır. Roman kitaplarında genellikle savaş dönemlerini anlatmıştı. Bunun yanı sıra da şiir ve öykü kitapları da yazmıştır.
UZUN
Eserleri
Şiir: Çoban Şiirleri (1982), Mahpushanemden Şiirler (1974), Deniz Feneri (1937), Özgürlük Türküsü (1971), Karacaahmet Senfonisi (1960)
Roman: Ateş Yılları (1968), Savaş ve Açlar (1968), Koyun Baba (1976), Açlık (1982)
Hasan İzzetin Dinamo Hayatı Uzun

1909 yılında Trabzon Akçaabat’ın Ahanda Köyü’nde doğmuştur. Babasını I. Dünya savaşında kaybetmesi üzerine Darüleytam’a yerleştirilmiştir. 17 yaşına kadar burada kalmıştır. Daha sonrasında ise Sivas Öğretmen Okulu’na gitmiştir.Burayı başarı ile bitirdikten sonra Malatya ve Adıyaman’da öğretmenlik yapmıştır. Daha sonrasında ise Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş Bölümü’ne girmiştir. Burada son sınıfta iken yasadışı eylemlerde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanmıştır. 1 Yıl hapse mahkûm bırakılmıştır.

1950 yılından sonra fotoğrafçılık yapmıştır. Takma isimler kullanarak çocuk kitapları yazmıştır. 6 ve 7 Eylül olaylarının ardından tekrardan tutuklanarak 6 ay cezaevinde yatmıştır. Daha sonrasında ise suçsuz bulunarak çıkmıştır. Çeviriler ve özel dersler vermiştir. İlk şiirini “İzler dergisi” nde yayımlamıştır.

Daha sonrasında ise Servet-i Fünun ve Sivas’ta yayınlanan “Adım” dergisinde şiirlerini yayınlamaya devam etmiştir. İlk şiirlerini Adsız isimli bir kitapta iki arkadaşı ile birlikte derlemiştir. Başlangıç aşamasında hece ölçüsü ile şiir yazmaktayken daha sonrasında serbest vezne yönelmiştir.

Hasan İzzettin Dinamo Edebi Kişiliği

 

Hasan İzzettin Dinamo yaşamı boyunca tanıştığı önemli kişiler sayesinde şiir anlayışını iyice geliştirmiştir. İlk başlarda bireysel şiir yazan Hasa İzzettin Dinamo, Nazım Hikmet ile tanıştıktan sonra toplumsal şiire de yönelmiştir. İlk şiirlerinde ise Faruk Nafiz Çamlıbel’in etkisi görülmektedir. Daha sonrasında yazdığı şiirlerde ise Nazım Hikmet etkisi görülmektedir. Şiirlerinde doğayı ve yaşamın çeşitli kesitlerini zengin bir çağrışım düzeni ile göstermektedir. Bir diğer yandan da şiirlerinde toplumsal gerçeği kavramak istemiştir. Bu da bazı şiirlerinde ortaya çıkmıştır. Şiirlerini uzun bir süre bekledikten sonra “Deniz Feneri” isimli kitapta 1937 yılında toplamıştır.

Yorum yapın