Hasan Ali Yücel Hayatı ve Eserleri Kısaca (Biyografi)

ÖZET
Kısaca Bilgi
17 Aralık 1897 yılında İstanbul’da doğan Hasan Ali Yücel eski Milli Eğitim Bakanı, öğretmen, Köy Enstitüleri’nin kurucusudur. Babası Ali Rıza Beydir.  Annesi ise Neyyire Hanım’dır. Mekteb-i Osmaniîde okul yaşamına başladı ve Vefa İdadisi, Cağaloğlu Darülmuallimin-i Ali’ye gibi okullarda devam ettirdi. Üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Öğretmenliğe başlaması 19 Aralık 1922 yılıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1935 yılında İzmir Milletvekili olarak Meclise giren Hasan Ali Yücel, dört dönem boyunca aralıksız milletvekilliği yapmıştır. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Giresun Görele ilçesinde, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ise İstanbul Üniversitesi’nde adına kurulmuş olan yerlerdir. Bakanlık döneminde çok sayıda hizmet vermiştir. 5 Ağustos 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etmiş ve Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın evinde 26 Şubat 1961 yılında vefat etmiştir. Can Yücel’in babasıdır.
Eserleri
Şiirleri: Sizin İçin, Dönen Sen, Dinle Benden
Düzyazıları: Davalar ve Neticeler, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, Kıbrıs Mektupları, Hürriyete Doğru, Hürriyet Gene Hürriyet
UZUN
Hasan Ali Yücel Hayatı Uzun
Hasan Ali Yücel 17 Aralık 1897 yılında doğmuştur. Felsefe Bölümü’nü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. Edebiyat, felsefe öğretmenliği, maarif müfettişliği görevlerinde bulunmuştur. İzmir Milletvekili görevine 1935 yılında getirildi. Milletvekilliği yaptığı dönemde yaptığı görevlerden bazıları Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin kurulması, Ankara Tıp Fakültesi’nin kurulması, Yüksek Mühendis Okulu’nun İTÜ’ye dönüştürülmesi, Köy Enstitüleri’nin kurulması, Devlet Konservatuarı’nın kurulmasıdır. Ayrıca ilk resmi telifli Türkçe ansiklopedisi olan İnönü Ansiklopedisi’nin ön çalışmalarının yapılmasına da ön ayak olmuştur. Türkçeye dünya klasiklerinin çevrilmesini sağlamıştır. 1950 yılında parlamentoya girememesi üzerine Akşam ve Cumhuriyet gibi gazetelerde makaleler yazmaya başladı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliğine 1958 yılında atanan Hasan Ali Yücel, 1961 yılında kurucu meclis üyesi olur. Türk kültür ve eğitimi için yapmış olduğu hizmetler unutulamayacaktır.
Hasan Ali Yücel Edebi Kişiliği

 

Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Köy enstitülerini kurmuş, ilk telifli, resmi İnönü Ansiklopedisinin oluşturulmasına öncü oldu.  Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın evinde misafirliği sırasında vefat etmeden önce hazırlamış olduğu çalışmalar ölümsüzleşmiştir. Türk eğitim sisteminin gelişmesini sağlamıştır. Devlet adamlığı, eğitimcili ve ülkesine verdiği hizmetlerin yanı sıra, Hasan Ali Yücel, yazar ve şairdir. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleriyle edebiyat yaşamına başladı. Şiirleri Dergâh ve Yarın, Yeni Mecmua, Hayat dergilerinde çıktı. Vatan ve Millet sevgisini içeren şiirlerini Mütareke ve Kurtuluş Savaşı zamanında yazdı. Aruzla yazdığı şiirlerinden sonra heceye yönelen Hasan Ali Yücel, kısa bir süre sonra nesirle sanat yaşamını sürdürdü. Makaleleri ulusal, kültürel ve sosyal konulardaydı. Günümüzdeyse Hasan Ali Yücel nesirleriyle daha çok tanınmaktadır. Kaleme aldığı çok sayıda meslek kitapları vardır.

Yorum yapın