Hamdullah Hamdi Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

ÖZET
Hayatı Kısaca
Divan edebiyatı şairlerinden olan Hamdullah Hamdi 1449 – 1450 yılları civarında Bolu sınırları içerinde bulunan Göynük’te doğmuştur. Asıl adı Muhammed Hamdullah’tır. Divan edebiyatı döneminde yaşamış şairlerdendir. Divan edebiyatı ile ilgili önemli eserler ortaya koymuştur. Dedesi Kurtboğan evliyası olarak da bilinen asıl adı Hamza olan birisidir. Babası ise Fatih Sultan Mehmet döneminin en önemli alimlerinden olan Akşemseddin’dir. Hamdullah Hamdi’nin babası vasıtası ile soyu Şehabettin Sühreverdi vasıtasıyla Hz. Ebubekir’e dayanmaktadır. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi üzerinde Göynük’e yerleşmiştir. Hamdullah Hamdi 10 yaşındayken babası Akşemseddin vefat etmiştir. İlköğrenimini ve tahsilini babasında almıştır. Babasının ölümüyle sahipsiz kalmıştır. Daha sonrasında ise babasının talebelerinden olan İbrahim Tennüri’ye intisap etmiştir. Hayatı boyunca bir sürekli memuriyeti olmamıştır. Bunun üzerine bir de kardeşlerinden yardım görmemiştir. En meşhur eserlerinden olan Yusuf u Züleyha eserini kendisinin yalnız ve sahipsiz kaldığı nedeniyle yazmıştır. Bunu kendisi de dile getirmiştir.
Eserleri
Yusuf u Züleyha(Zeliha), Leyla ile Mecnun, Ahmediyye, Tuhfetü’l Uşşak (Aşıkların Hediyesi), Kıyafet-name, Divan
Hamdullah Hamdi Edebi Kişiliği

 

Hamdullah Hamdi bir divan edebiyatı şairidir. Babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Medresede tahsil görmüştür. Medresede tahsil görmesi onun için ileride büyük bir avantaja dönüşmüştür. Divan edebiyatı türünde birçok eser vermiştir. Özellikle Yusuf u Züleyha adlı mesnevi birçok kez yazılmıştır. Ancak Hamdullah Hamdi’nin yazdığı eser aralarında günümüze kadar yazılanların arasında en güzel olanıdır. Bir diğer önemli eseri ise Kıyafet – name’dir. Bu eserler insanların fiziksel görünümlerini esas alarak açıklamaya çalışan eserlerdir. Divan edebiyatında kıyafet-name’nin ilk örneğini Hamdullah Hamdi “Kıyafetname” adlı eseri ile vermiştir. Hamdullah Hamdi yaşamı boyunca birçok divan edebiyatı tarzında eserler yazmıştır.

Yorum yapın