Halit Fahri Ozansoy Kimdir Kısaca Hayatı ve Eserleri

ÖZET
Halit Fahri Ozansoy 12 Temmuz 1891 yılında İstanbul’da doğdu. Şair, gazeteci ve yazardır. Babası ise tıp, tiyatro, tarih, şiir gibi çok sayıda eseri olan Mehmed Fahri Paşa’dır. Fransız Dili bölümünü 1916 yılında bitirmiş ve öğretmenliğe başlamıştır. Muğla’da başladığı ilk görevinden sonra Konya’ya tayin edilir ve Vefa Sultanisi’nde de görev yaptı. 1956 yılında emekli olmuştur. Emekliliğine kadar İstanbul’un çeşitli okullarında edebiyat öğretmenliğine devam etmiştir. Emekliye ayrıldıktan sonra Halit Fahri Ozansoy gazeteciliğe başlar. Tercüman gazetesinde Sanat ve Hatırat isimli haftalık gazetesinde yazılar yazmaya devam etti. 23 Şubat 1971 yılındaysa İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.
Eserleri:
Şiir Kitapları: Efsaneler, Paravan, Rüya, Hep Onun İçin, Balkonda Saatler, Zakkum, Cenk Duyguları, Sonsuz Gecelerin Ötesinde
Romanları: Âşıklar Yolunun Yolcuları ve Sulara Giden Köprü
Oyunları: İlk Şair, Hayalet, Nedim, Baykuş, İki Yanda, Bir Dolaptır Dönüyor, 10 Yılın Destanı, Sönen Kandiller
Anı Kitapları: Darülbedayi Devrinin Eski Günleri, Edebiyatçılar Geçiyor, Eski İstanbul Ramazanları
UZUN
Halit Fahri Ozansoy Hayatı Uzun
1891 yılında İstanbul’da doğdu. Mehmed Fahri Paşa babası, Zehra Hanım ise annesidir. Halit Fahri Ozansoy 8 yaşındayken annesi vefat etmiştir. Şemsü’l Mekatip Rehber-i Tahsil ile Sultanahmed’de bulunan Hususi Tefeyyüz Mektebi’nde ilköğrenim eğitimini alır. Mahalle mektebinde öğrenim hayatına başlamıştır. 1904 yılındaysa Bakırköy Rüştiyesi’nden sonra Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nde yatılı olarak okumaya başlamıştır. Ancak hastalanmış ve öğrenimine ara vermiştir.  Bu süre içerisinde Filibe’de bulunan amcası Ali Hilmi Bey’in yayında bulunmuştur. Rahatsızlığından sonra Mekteb-i Sultani’ye girmiştir. Bakırköy Rüştiyesi’nden sonra Galatasaray Lisesi’ne başlayan Halit Fahri Ozansoy, hastalanır ve okulu yarım bırakmak zorunda kalır. Filibe’de olan amcasının yanına gider ve bir yıl ara verdiği Galatasaray Lisesi’ne yeniden döner. Darülfünun’da Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra Muğla lisesinde edebiyat dersleri vermeye başlar. Çeşitli illerde ve İstanbul’un farklı bölgelerinde öğretmenliğe kırk yıl dört ay boyunca devam etmiştir. 1956 yılındaysa emekli olmuştur. 80 yaşındayken yani 23 Şubat 1971 yılında vefat etti. Emekliliğinden ölümüne kadar edebiyatçı kimliğini sürdürmüştür.
Halit Fahri Ozansoy Edebi Kişiliği

 

Halit Fahri Ozansoy, değişken bir edebi kişiliğe sahipti. 1912-1917 yıllarında yazmış olduğu eserleri incelendiğinde Fecr-i Ati topluluğunun etkisinde eser verdiği görülür. 1917 yılı ile 1918 de ise hece veznine geçmiştir. 1919 yılındaysa Halit Fahri Ozansoy eserlerine tekrardan aruz vezniyle hazırlamıştır. Bunu şairin en iyi şekilde muhteva olduğu vezni kullanması gerektiğini düşündüğünden yaptığını söyler. 1919-1920 yıllarında ölüm korkusu, karşılıksız aşk ve doğayla iç içe âşıklar gibi konuları işlemiştir ve hece veznini kullanmıştır. 1930-1940’larda hececilerin arasına girmiştir. Ancak Ozansoy kesin bir vezinde eser vermemiştir. Şiirlerinin yanı sıra tiyatro, roman, hatırat gibi türlerde eserlerde vermiştir. Ancak yalnızca şair olarak anılmıştır.

Yorum yapın