Ferit Devellioğlu Kimdir Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca

Ferit Devellioğlu 1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk bilgin ve söz yazarıdır. İstanbul’da doğmuş ve burada öğrenim görmüştür. Önce İstanbul Kumkapı Fransız Okulu daha sonrasında ise Galatasaray Lisesi’ni bitirmiştir. Hatta Fransızcasını o kadar ilerletmiştir ki bir zamanlar Fransız bankalarında tercümanlık bile yapmıştır. Söz yazarı olan Ferit Devellioğlu 1933 – 1974 yılları arasında Türk Dil Kurumu’nda sözlük kolu uzmanı olarak görev yapmıştır. Hatta sözlük bile yazmışlığı vardır. Günümüze kadar gelen ünlü Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lügat isimli sözlüğün de yazarıdır. Bu sözlüğün ilk baskısı 1962 yılında yapılmıştır. Ardından bu sözlük Aydın Sami Güneyçal tarafından 1993 yılında düzeltilmiş ve genişletilmiştir. Bu sözlükte 60.000 den fazla sözcük bulunmaktadır. Sözlükte Osmanlıca’da yer alan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin anlamları da bulunmaktadır. Sözlük daha sonrasında ise bir kez daha Prof. Dr. Mustafa Çiçekler gözetiminde Aydın Sami Güneyçal tarafından gözden geçirilerek genişletilmiş ve düzeltilmiştir.
UZUN
Eserleri

Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lügat (1962), Fransızca – Türkçe Halk tabirleri Sözlüğü (1937), Osmanlıca – Türkçe Küçük Lügat (1949), Türk Argosu İnceleme – Sözlük (1941 – 1959), Osmanlıca – Türkçe Okul ve Yazışma Sözlüğü (1964)
Ferit Devellioğlu Hayatı Uzun

Türk bilgin, söz yazarı ve dil bilimci olan Ferit Devellioğlu 1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. Hayatı boyunca birçok sözlük çalışmasında bulunmuştur. Kapsamlı bir şekilde Osmanlıca – Türkçe sözlük hazırlamıştır. Beyazıt Rüştiyesinde okumuştur.Ardından Kumkapı Fransız Mektebi ve Galatasaray Lisesi’nde öğrenim görmüştür. Bir dönem  ay boyunca Fransız bankası olan “Banque Generale Pour Le Commerce Etranger”’da çalışmıştır. 1933 yılında Türk Dil Kurumuna girerek burada çalışmaya başlamıştır. Türk Dil Kurumunda başkâtiplik, yayın kolu şefliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Daha sonrasında ise 1976 yılında emekli olana kadar geçen sürede ise sözlük kolu uzmanı olarak çalışmıştır. Türk Argosu isimli çalışmasını 1941 yılında yayımlamıştır. Bu çalışmasında Türk argosunun örneklerini ve özelliklerini incelemiştir.

Uzun yıllar boyunca çalışmasının ardından Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lügat isimli sözlüğünü çıkarmıştır. Bu sözlük 60.000 den fazla sözcük içermekteydi. Sözcükle Osmanlı dilinde kullanılan Farsça ve Arapça sözcüklerden oluşmaktadır.

Ferit Devellioğlu Edebi Kişiliği

Söz yazarı ve bilgin olan Ferit Devellioğlu hayatını dil bilimine adamıştır. Türk Dil Kurumunda uzun bir süre çalışmıştır. Türk Dil Kurumunda başkâtiplik, yayın kolu şefliği ve sözlük kolu uzmanı olarak çalışmıştır. Sözlüklerle ilgili birçok çalışma ve araştırma yaparak günümüze kadar süre gelen sözlük de yazmıştır. Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lügat adlı sözlüğünü uzun uğraşlar sonucunda çıkarmıştır. Bu sözlük zamanında Aydın Sami Güneyçal tarafından düzenlenerek ve geliştirilerek yeniden piyasaya sürülmüştür. Bu sözlükte 60.000 den fazla sözcük bulunmaktadır. Sözcükler Osmanlıca’da bulunan Farsça ve Arapça sözcüklerdir. Bu sözlük yine Aydın Sami Güneyçal tarafından 1993 yılında düzeltilmiş ve geliştirilmiştir. Ferit Devellioğlu hayatı boyun birçok sözlük yazmıştır.

Yorum yapın