Erkekler ile İlgili Kompozisyon

                                                               Erkekler

İnancımıza gör yeryüzünde yaratılan ilk insan bir erkek olan Hz. Adem’dir. Hz. Havva ise onun kaburgasından yaratılmıştır. Gelmiş geçmiş tüm insanlar onlardan türemiştir. Dünyada yaşayan insanların ortalama yarısı kadar erkeklerdir.Erkek ve dişiyi yaratan Allah, oranların aynı olmasını da sağlamış ve sağlamaya devam edecektir. Erkeklerin, toplum içinde büyük vazifesi vardır. Tanrının onlara verdiği fiziksel güç sayesinde, evi geçindirmekle mükellef olan onlardır. İstisnaları da olmak üzere, tarihin neredeyse her safhasında erkek egemenliğine dayalı toplumsal bir anlayış oluşmuştur. Onların fiziksel olarak güçlü olması, bu durumun en büyük sebebidir. Günümüzde de genel anlamda erkek egemen bir toplumun olduğu söylenebilir. Ancak bu durum gitgide eşitlik haline dönmektedir. Artık birçok yerde, erkeklerin yaptığı her işi kadınlar da yapabilmektedir. Özellikle kadının iş hayatına girmesi, erkeğin egemenliğinin ortadan kalkmasını sağlamıştır. Erkekler, doğaları itibariyle serttirler. Duygudan çok mantık ile hareket ederler. Temel gayeleri iyi bir iş ve iyi bir eş bulmaktır. Bunları bulduklarında, daha fazla ayrıntı ile pek ilgilendikleri söylenemez.

Erkekler, itaat etmek yerine, kendilerine itaat edilmesinden daha fazla hoşlanırlar. en büyük zaaflarından birisi de budur. Toplumdaki kadın şiddetinin zaten temel nedeni de budur.

Yorum yapın