Enis Behiç Koryürek Hayatı ve Eserleri Kısaca

ÖZET
Kısaca Hayatı
Enis Behiç Koryürek 11 Mart 1981 tarihinde İstanbul’da Dünya’ya gelmiştir. Beş Hececiler arasında yer alan önemli şairlerdendir. Selanik, İstabul ve Üsküp İdadilerinde eğitim almıştır. 1913 senesinde Mülkiye Mektebi’nden mezun olmuştur. Hariciye Nezareti’nde çalışmaya başladıktan sonra Bükreş ve Budapeşte vilayetlerinde görev yapmıştır. 1921 senesinde Türkiye’ye dönüşünü gerçekleştirdikten sonra Kurtuluş Savaş’ını desteklemekte olan Müdafaa-i Milliye adındaki gizli örgüte katılmıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra Fransızca ve edebiyat öğretmenliği de yapmıştır. Uzun seneler Ticaret, İktisat ve Çalışma Bakanlıklarında çalışmıştır. 1946 senesinde gerçekleştirilen seçimlerde Demokrat Parti’den milletvekili adayı olmuştur ancak seçilememiştir.
Hayatının son dönemlerini zorluklar içerisinde geçirmiştir. Servet-i Fünun etkisinde olan ilk şiirleri 1912 senesinde “Şehbal” dergisinde yayınlanmıştır. Daha sonra yayımlamış olduğu eserlerini Ziya Gökalp’in de etkisiyle hece vezniyle yazmıştır ve Milli Edebiyat akımına katılmıştır. Ulusal duyguların oldukça ön planda olduğu ve yiğitlik temasının uç noktalarda olduğu şiirler yazmıştır. Bazı yazmış olduğu şiirlerinde biçim incelendiği zaman hece kalıplarını kırmaya çalışmıştır. 1946 senesinden sonra mistik şiire yönelmiştir. Bir Mevlevi’nin ruhuyla bağlantıya geçtikten sonra yarattığını öne sürmüş olduğu tasavvufi şiirler yazmıştır.
Eserleri
Şiir Kitapları:Miras(1927), Varidat-ı Süleyman (Çedikçi Süleyman Çelebi Ruhundan İlhamlar, 1949), Güneşin Ölümü(1951)
UZUN
Enis Behiç Koryürek Hayatı Uzun
Hariciye Nezareti’nde görev aldıktan sonra 1915 senesinde Bükreş Konsolosluğunda görev almıştır. Konsoloslukta görev yaptığı sıralarda Bükreş başkonsolosu olan Ahmet Hakim Müftüoğlu’ndan etkilenmiştir. Bükreş’ten sonra görevlendirilmiş olduğu Budapeşte’de yedi sene görev yapmıştır. Türk – Macar dostluğunun gelişmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Gabi adındaki Fransız öğretmen ile evlendikten sonra Hasan ve Argon adındaki iki çocuğu olmuştur. Görev yaptığı yıllarda gönül maceralarını mizahi bir dille anlatmıştır. 1919 senesinin Kasım ayında yurda dönmüştür.
Kurtuluş Savaşı zamanında Hariciye Nezareti’nde çalışmaya devam ederken liselerde de edebiyat ve Fransızca derslerine girmiştir. Milli Müdafaa teşkilatında çalışıp Kurtuluş hareketini de sonuna kadar desteklemiştir. 1922 senesinde Edirne Vilayeti Hukuk İşeri Müdürlüğü’ne tayin olmasına rağmen öğretmenlik görevini sürdürmüştür. Bu yıllarda eşinden boşanmıştır ancak 1924 senesinde Fahri Paşa’nın kızı olan Müide Hanım ile evlenmiştir. 1925 senesinde Edirne’den ayrılarak memuriyetini Ankara’da sürdürmüştür.
1927 senesinde ilk kitabı olan Miras’ı yayımlamıştır. Yayımlamış olduğu bu kitapta milli duygulara yönelik şiirler ve aşk ile çapkınlığı ele alan manzumelere yer vermiştir. İlk kitabını yayımladıktan sonra bir süre suskun kalmıştır ancak kimi şiirlerini dergilerde yayımlamıştır. Macarca, Rumca, Bulgarca ve Fransızca bilen Enis Behiç Koryürek çeşitli konularda kitap çevirileri yapmıştır.

 

Seçimlerden sonra resmi görevlerden uzak kalmıştır ve maddi sıkıntı çekmiştir. Bu maddi değişimle beraber büyük bir değişim geçirerek kendisini din ve tasavvufa vermiştir. Ülkemizde Bedri Ruhselman’ın öncülük etmiş olduğu ruh çağırma seanslarına katılmıştır ve burada söylediği şiirler kaydedilmiştir. 18 Ekim 1949 senesinde Ankara’da vefat etmiştir. 

Yorum yapın