Eğitimdir Ki Bir Milleti Ya Özgür Bağımsız Şanlı Yüksek Bir Topluluk Halinde Yaşatır Kompozisyon

Atatürk’ün Eğitimdir Ki Bir Milleti Ya Özgür Bağımsız Şanlı, Yüksek Bir Topluluk Halinde Yaşatır; Ya Da Esaret Ve Sefalete Terk Eder sözü ile ilgili kompozisyon.

   Bir ülkenin eğitim sistemi ve eğitim seviyesi, o ülkenin kalkınmışlığının veya geri kalmışlığının da bir göstergesidir. Eğitime önem verilen ve iyi bir eğitim sistemi oturtmuş ülkelerin çok daha ileride olduğunu görmek mümkündür. Oysa eğitim sistemini oturtamamış, eğitime gereken önem verilmemiş ülkeler geri kalmış ve geri kalmaya mahkum olan ülkelerdir.   Eğitimin insanlara katkısı çok büyüktür. Eğitimli insanlar, özgürlüklerine, bağımsızlıklarına çok büyük önem verir ve bunlar için mücadele ederler. Eğitimsiz insanlar için bunların pek bir kıymeti yoktur. Kıymeti olsa dahi bunları elde etmek için neler yapılması gerektiğini, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmezler. Eğitim, insanların daha üretken olmasını sağlar ve tüketimi de bilinçli hale getirir. Bir ülkenin kalkınmasında etkili olacak kişilerin yetişmesi eğitim sayesinde olur.

Bir ülke en çok eğitime önem vermeli, en çok ona yatırım yapmalıdır. eğitime harcanan para harcanmış değil, biriktirilmiş, geleceğe yatırım yapılmış demektir. Zira eğitim için harcanan para, er ya da geç kat kat fazlası ile geri gelir.

Yorum yapın