Dünya İnsan Hakları Günü ile İlgili Kompozisyon

                                               Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık günü, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi insan haklarının bir tür anayasa niteliğindedir. Bu bildirge ile gerek yetişkinlerin gerekse de çocukların sahip olduğu haklar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

İnsan haklarının egemen olduğu bir toplumda hiçbir insan öldürülemez, hiçbir insana işkence yapılamaz veya çocuklar zorla çalıştırılamaz, temel haklarından yoksun bırakılamaz. İnsan haklarının uygulanmasında din, dil, ırk vb. ayrımı kesinlikle yapılamaz. Hiç kimse ait olduğu dini inanç, mezhep, millet yüzünden kınanamaz ve cezalandırılamaz.

Her toplumun insan haklarına çok önem vermesi gerekir. İnsan haklarına riayet edilmeyen bir dünyada savaşların önü kesilemez. Herkes huzursuzluk içinde olur. Dünyanın tüm ülkelerinin bu konuda üzerine düşeni yapması ve dünyadaki haksızlık ve zulümlere ses çıkarması gerekir. Tüm bunlar yapılırsa barış dolu bir dünyada yaşamak olanaklı hale gelebilir.

Yorum yapın