Doğmadık Çocuğa Kaftan Biçilmez Kompozisyon

Doğmadık Çocuğa Kaftan Biçilmez 

Henüz neticelenmeyen bir duruma güvenerek, başka işlere girişilmez. Bunun aksi hali, kişinin büyük zararlara uğramasına veya hayal kırıklığı yaşamasına sebep olabilir.Bu atasözü, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin, önceden öğrenilemeyeceği bir zamanda söylenmiştir. Dolayısı ile o zaman, bebeğin kız mı yoksa erkek mi olacağı bilinmiyordu. Sadece tahminlerle yola çıkıp ”erkek olur” mantığı ile erkek bebek elbiseleri, oyuncakları ya da ”kız olur” düşüncesi ile kız bebek elbiseleri, oyuncakları almak, kişiyi hayal kırıklığına uğratıyor ve yaptıklarının boşa çıkmasına sebep oluyordu.

Bu durum sadece doğacak olan bebek için geçerli değildir elbette. Hayatımızın her alanında bu atasözünün manasını yaşamak, düşünmek gerekir. Bazen bir şeyleri yapmak için, başka bir şeyin sonuçlanmasını bekleriz. Örneğin bize borçlu olan birinin borcunu ödemesini bekleriz ki kendimiz için bir araba alalım. Bu durumdaki bir kişinin, henüz parasını almadan, sadece alabileceğini tahmin ederek gidip borçlanarak araba alması ”doğmamış çocuğa kaftan biçmesi”dir. Borçlusunun ödemeyi yapmaması durumunda adam büyük sıkıntı yaşayacaktır. Bu nedenle dereyi görmeden paçalar sıvanmamalı, her şeyin sonucu beklenip öyle hareket edilmelidir.

Yorum yapın