Doğal afetlerden zarar görmemek için neler yapabiliriz açıklayınız

Soru: Doğal afetlerden zarar görmemek için neler yapabiliriz açıklayınız.

Cevap:

Doğal afetlerden zarar görmemek için her şeyden önce çeşitli tedbirler almalıyız. Örneğin depremden fazla zarar görmemek için depreme dayanıklı yapılar inşa etmeli ve depreme uygun zeminlerde yapılaşmaya gitmeliyiz. Selden korunmak için ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Çığdan korunmak için dağ eteklerine yerleşim birimleri kurmamalıyız.

İnsanları doğal afetler konusunda bilinçlendirmek de zararı en aza indirebilir. Bir deprem anında nasıl davranmalıyız, kendimizi nasıl korumalıyız gibi soruların cevapları ayrıntılı bir şekilde halka anlatılırsa depremden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı azalacaktır.

Yorum yapın