Desiderus Erasmus Kimdir Kısaca Hayatı

ÖZET

Hayatı Kısaca
Tam adı Desiderius Erasmus olan edebiyatçı 28 Ekim 1466 yılında Rotterdam’da doğmuştur. Rönesans döneminde yaşamış bir edebiyatçıdır. Kuzey Avrupa Rönesansının önemli bir ustasıdır. Klasik edebiyat araştırmacısı olan Erasmus aynı zamanda hümanist bir bilgin ve ilahiyatçıdır. Rönesans dönemi ile birlikte ortaya çıkan Hümanizm akımının yaratıcılarındandır. Ayrıca bu akımın en büyük temsilcisi olarak tanınmaktadır. 1465 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya gelmiştir. Günümüzde ortaöğretime denk gelen bir eğitimi bitirdikten sonra Augustin tarikatına girerek rahip olmuştur. Buna karşın hiçbir zaman alışılagelmiş bir rahip olma özelliği gösterememiştir. Dinden ziyade bilim ile daha çok ilgilenmiştir. Bilimle ilgilenmek için üst makamlarda cüppe giymemek için izin almıştır. Paris Üniversitesine gitmiştir. Daha sonrasında 1499 yılında İngiltereye giderek burada dönemin aydın kişilerinden olan Thomas More, John Colet ile tanışma fırsatı bulmuştur. Papaya karşı çıkarak gerçek Hristiyanlık ruhunu antik çağın yalınlığında aramıştır. Hümanizmin ilk koşulu olarak ise güzel sanatları ve bilimin yayılmasına ve Avrupa’nın ortak sanat ve bilim anlayışına bağlamıştır.
Eserleri

Hristiyanlığı Savunan El Kitabı (1501), Özdeyişler (1508), Deliliğe Methiye (1941), Özgür İstenç Üstüne, Deliliğe Övgü
Erasmus Edebi Kişiliği

Gülmece türünde verdiği yapıtlarında iki temel görüşü vardır. Bunlardan birisi gerçek bilgelik, deliliktir. Diğeri ise kendini bilge sanmak, gerçek deliliktir. Deliliğin kendisini ise insana yeryüzünde yaşama gücü kazandıran şeyler ve gerçek bilge olma niteliği ile doğrudan doğruya olarak nitelendirmiştir. Bu niteliği sayesinde “Deliliğe Övgü” yapıtı günümüze kadar gelmiştir. Gerçekliğini ve çekiciliğini günümüze kadar koruyabilmiş tek eseridir. Bu eserinde bağnazlığı kaleme almıştır. İlerleyen yıllarda ise bu yapıtın haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ileriki yüzyıllarda haklı olarak düşünce düzeyindeki bağnazlığın her türlüsüne yönelen bir tür eleştiri olarak yorumlanması bu zaman kadar koruduğu kalıcılığın ilk nedenidir. Biçim açısından Erasmus, “Deliliğe Övgü” yapıtını yazarken zamanında yapıtlarını çevirdiği Lukianos ve Libanios’tan esinlenmiştir.

Yorum yapın