Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür Kompozisyon

Demir Nemden İnsan Gamdan Çürür 

Demire en fazla zarar veren dış etkenlerden birisi nemdir. Nem, demirin zamanla paslanmasına, incelmesine dolayısı ile çürüyerek sağlamlığını yitirmesine sebep olur.Tıpkı demirin nemden etkilenmesi gibi, insan da gamdan etkilenir. Gam üzüntü, keder, çile anlamlarına gelmektedir. Hayatı sefalet içinde olan, birçok sıkıntı ve stresle uğraşan, hayattaki birçok acıyı tatmış veya tatmakta olan kişi de yaşadığı gamdan etkilenir ve zamanla sağlığını yitirmeye, hastalanmaya başlar. Ve belki de bu, ölümle sonuçlanır.

Stres ve üzüntünün insan psikolojisine de genel sağlık durumuna da etkileri büyüktür. Yaşamı mutsuz geçen, yoksullukla boğuşmuş olan insanların çok daha çabuk yıprandığını, yaşlandığını, saçlarının ağardığını görürüz. Oysa güzel yaşam koşullarında yaşayan, herhangi bir çile çekmeyen, herhangi bir sevdiğinden ayrılmayan veya kaybetmeyen kişi hem bedenen hem de psikolojik olarak daha sağlıklı, daha dinç ve genç olur.

Yorum yapın