Değerlerimiz Hakkında Bilgi

Soru: Değerlerimiz hakkında kısa bir yazı yazın.

Cevap:
Türk toplumunun bazı önemli değerleri vardır. Bu değerlere her vatandaş uymalı veya saygı göstermelidir. Bazı toplumsal değerlerimiz şunlardır.

Bayrak Sevgisi: Türk bayrağına herkes sahip çıkmalı, ona gelecek tehditlere karşı birlik içinde olmalıdır.

Vatan Sevgisi: Her Türk vatandaşı, vatanını sevmek ve korumakla görevlidir. Hiç kimse vatana zarar verecek eylemlerde bulunamaz.

Din Sevgisi: İnandığımız din, değerlerimizden birisidir. Kimseyi herhangi bir dine girmekte zorlayamayız. Ama dinimize karşı yapılan bir saygısızlığı da kabul edemeyiz.

Tarih Bilinci: Her Türk vatandaşı tarihini bilmeli ve korumalıdır.

Dil: Hepimiz dilimizi yabancı dillerin etkisinden kurtarmalı, onu en güzel şekilde kullanmalıyız.

Konukseverlik: Türk toplumu misafirperver bir yapıya sahiptir. Hangi Türk vatandaşının kapısına gidersek gidelim geri çevrilmeyiz. Yaşatmaya devam ettiğimiz en güzel değerlerimizden birisidir.

Namus: İnsanlar namusu için yaşar. Namusa gelebilecek herhangi bir tehdit, asla kabul edilemez. Her vatandaş bu konuda çok hassas olmalıdır.

Saygı: Her isan birbirine saygı duymak zorundadır. Sevgide değil ama saygıda zorunluluk vardır.

 

Yorum yapın