Cennet ve Cehennem ile İlgili Kompozisyon

                                                        Cennet ve Cehennem

   Allah, bilmek, tanınmak için insanları yarattı. Kuran’da geçen ”Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim.” ayeti, Allah’ın söylediği bir kelamdır. Ancak O, sadece bilinmek ve tanınmak için değil, aynı zamanda bizi imtihan etmek için yarattı. Bu dünya geçici olan bir imtihan mekanıdır. Allah’ın peygamberleri ve kitapları aracılığı ile gönderdiği emir ve yasaklara uyanlar mükafatlandırılır; ancak bu emir ve yasaklara uymayanlar, yani Allah’ın istediği gibi bir kul olmayanlar cehennem ile cezalandırılır.

Cennet, iyi insanların ölüp sorguya çekildikten sonra sonsuza dek kalacakları yerdir. Bu dünyaya benzer özellikleri vardır; ancak orada aklımıza hayalimize gelmeyecek ölçüde büyük güzellikler bulunmaktadır. İnsanoğlunun bu dünyada sevip hoşlandığı; fakat her zaman elde edemediği her türlü güzellik oradadır. Bu yüzden inançlı ve iradeli her Müslümanın en büyük isteği cennete gitmektir. Bunun için de Allah’a olan inançlarını asla yitirmez, insanlara daima iyi davranır ve tüm ibadetlerini yerine getirirler. Neticede, amel defterine yazılan sevapları, günahlarından daha ağır basanlar 8 kat olan cennetin bir katına gönderilirler. Cennette yorgunluk hissi yoktur. Oradakiler asla yaşlanmaz ve hep aynı yaşta kalırlar. İstedikleri her türlü yiyecek, içecek, gölgelikler, meyveler oradadır. Muhteşem manzaralı köşkler, hizmetçiler de vardır. Kısacası dünyada ”Burası cennet gibi” dediğimiz en güzel yerler bile cennetin yanında bir hiç kalmaktadır.

Ancak ne yazık ki insanlar için sadece cennet yaratılmamıştır. Kötüler, zalimler ve inançsızlar için bir de cehennem vardır. Cehennem, Allah’ın ayetlerini, emir ve yasaklarını yok sayanların, iyilik yapmayanların, insanlara zulmedenlerin; içki, kumar, zina, hırsızlık gibi günahlara bulaşanların cezalandırılacakları dehşet ve azap verici yerdir. Bu insanların çoğu cehennemde ebedi bir şekilde kalacaklardır. Dünya ateşinden kat kat daha yakıcı olan ateşlerde yanacaklar ve her türlü pisliği orada göreceklerdir. Hepimiz iyilik yolunda ilerlemeliyiz. Zaten iyilik yolunda ilerleyenlerin gideceği yer cennet olacaktır.

Yorum yapın