Birleşmiş Milletler Günü ile İlgili Kompozisyon

                                           24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü

24 Ekim 1945, Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluş tarihidir. Bu tarih, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Günü olarak da kabul edilmiş ve her yıl 24 ekim günü Birleşmiş Milletleri Örgütünün kuruluş amacı, dünya barışı, savaşların son bulması gibi konularda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Örgütünün dünya barışı üzerindeki etkisi çok büyüktür. Bu örgütün amacı ülkeler arasındaki anlaşmazlıklara, çatışmalara ve savaşlara çözüm arayışında bulunmak ve ülkeleri mümkün mertebe savaşlardan uzak tutmaktır. Örgüt, dünyanın en büyük örgütüdür. Dünya üzerindeki devletlerin büyük bir kısmı buraya üyedir. Türkiye de bu örgütün önemli üye devletlerinden birisidir.

Dünyanın barış içinde olması son derece önemlidir. Özellikle Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşlarının geride ne kadar hazin bir tablo bıraktığı, herkesin malumudur. İşte bu kötü tablaların sayısını artırmamak için Birleşmiş Milletler Örgütünün çalışmaları ve hassasiyeti çok önemlidir.

Yorum yapın