Bir Milletin Ahlak Değeri O Milletin Yükselmesini Sağlar Kompozisyon

Atatürk’ün Bir Milletin Ahlak Değeri O Milletin Yükselmesini Sağlar sözü ile ilgili kompozisyon.

   Ahlak, hem tek tek bireylerin hem de toplumların sahip olması gereken önemli bir özelliktir. Ahlakın bulunmadığı, ahlaksızlıkların kol gezdiği bir toplumda insanların iyi işlere, gelişmeye yönelmesi zor olur.   Ahlak insanları iyiye, doğruya sevk eder. Yardımlaşmayı, dayanışmayı gerektirir. Böyle bir toplumda sefalet içinde yaşayan insanların sayısı az olur. Yoksulluğun haddi aşmadığı milletlerde eğitim seviyesi daha yüksek olur. Elbette ki eğitimin yüksek seviyede olması da o ülkeyi kalkındıracak, yükseltecek kişilerin yetişmesini sağlar. Ahlak değeri olmayan bir millet, kalkınma derdinde olamaz. Öyle bir millet, ancak kendi çıkarları, kendi heves ve istekleri peşinde koşar. Dolayısı ile kendi ülkesine veya milletine herhangi bir katkıda bulunamaz.

Ahlaksız bir toplum çökmeye mahkum olur. Böyle bir toplum belli bir süre varlığını devam etmeyi başarsa da, o süreden sonra insanlar arasında çatışma ve kavgalar çıkar. Kavga ve çatışmanın olduğu bir yerde de şüphesiz ki çökme kaçınılmaz olur.

Yorum yapın