Bilgisayarın Yararları ve Zararları Hakkında Kompozisyon

                                    Bilgisayarın Yararları ve Zararları

   İnsanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş en önemli teknolojik buluşlardan birisi de bilgisayarlardır. Bilgisayarlar kadar yaşamı değiştiren belki de başka bir buluş yoktur. Sadece kişisel olarak insanların değil, kurum ve kuruluşların da işleyişini tamamen etkilemiş ve değiştirmiştir.

Bilgisayarın sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Ancak tüm bu faydalarının yanında zararlarının olmadığını söylemek mümkün değildir. Maalesef bilgisayarlar doğru kullanılmadığında çeşitli zararlar verebiliyor. Bu zararlardan etkilenenlerin başında da ne yazık ki çocuklar geliyor. Bilgisayarın en büyük faydası şüphesiz ki hayatı kolaylaştırmasıdır. Eskiden saatlerce süren işlemler, artık bilgisayarlar sayesinde saniyeler, hatta saliseler içinde yapılabiliyor. Bilgisayarlar iletişim konusunda da fazlasıyla yararlı. Bilgisayarlar sayesinde dünyanın öbür ucundaki bir insan ile bile görüntülü olarak iletişim kurmak, konuşmak mümkün. Kurum ve kuruluşların işleyişini kolaylaştırdığından, ihtiyaç duyulan insan gücünü minimuma indirmiştir. Böylece ekonomik anlamda da ülkeye fayda sağlamıştır. Bilgisayarın en önemli bir diğer yararı da bilgiye ulaşmanın çok kolay olmasıdır. elimizin altındaki bilgisayarlar sayesinde her türlü bilgiye saniyeler içinde ulaşmamız artık mümkündür.

Ancak bilgisayarın zararları da azımsanmayacak kadar çok. Bana göre en büyük zararı insanları hareketsiz hale getirmesidir. Özellikler bilgisayara bağımlı hale gelen bireyler, saatlerce bilgisayar karşısında oturmakta, vücudunu hareketsiz bırakmakta ve gözlerine de zarar vermektedir. Asosyalliğin en büyük etmenlerinden birisi de bilgisayardır. İnsanlar artık gerçek alemde zaman geçirmek yerine sanal alemi tercih ediyor. Arkadaşlıklar bile sanal alemde kurulabiliyor.

Özellikle çocukları sosyal hayattan koparma, derslerine ve okuluna engel olma, çeşitli hastalıklara sebep olma gibi zararları da ilk sayılacak zararların başında gelmektedir. Kısacası bilgisayar hem yararlı hem de zararlıdır. Buna sebep olan ise insanlardır. Şayet insanlar iradelerine sahip olur, onu olması gerektiği gibi kullanırsa, bilgisayarlar için tamamen faydalı cihazlar demek mümkün olacaktır.

Yorum yapın