Bilgim Değişiyor ve Gelişiyor Kompozisyon

                                             Bilgim değişiyor ve gelişiyor.

Bilim nesnel doğruları ele alsa da, bize sunduğu bilgilerin daima doğru olacağını söylemek doğru değildir. Her şey gibi bilgi de değişir ve gelişir. Dün bildiklerimi ile bugün bildiklerimiz birbirini tutmayabilir. Bugün bir bilim adamının öne sürdüğü tezi, yarın başka bir adam çürütebilir.

Bilindiği gibi eskiden dünyanın düz bir tepsi biçiminde olduğu ve dünyanın güneş etrafında değil; güneşin dünyanın etrafında döndüğü zannedilirdi. Bu zannın hüküm sürdüğü dönemde bilim de bunu bu şekilde biliyor ve insanlığa bu şekilde sunuyordu. Ancak zamanla bilim ve teknolojinin ilerlemesi, bu bilgiyi geçersiz hale getirdi ve aslında dünyanın yuvarlak (geoid) olduğu ortaya çıktı. Kim bilir, belki ileride tüm bu bildiklerimizi çürütecek yahut geliştirecek yeni bilgi ve bulgular da elde edilir.

Bir filozof, ”Değişmeyen tek şey, ‘değişim’in ta kendisidir. Evren, dünya, insanlar, nesneler, olaylar, durumlar, kısacası her şey değişir. Elbette ki böyle bir değişim evresinde, bilgilerimizin de değişiyor ve gelişiyor oluşu gayet tabiidir. Bilimsel bir bulguya saplanıp kalmak doğru değildir. Her bilgiye şüpheyle bakmak, onu test etmek gerekir.

Yorum yapın