Beydeba Hayatı Çok Kısa

ÖZET
Hayatı Kısaca

Gerçek ismi ve hayatı hakkında çok fazla farklı görüş bulunmaktadır. Çoğunluk ise asıl isminin Ketku olduğunu ve bir Hint Âlimi olduğunu söylemişlerdir. Fabl türünde eserler vermiştir. Kelile Dimne isimli eseri en önemli fabl örneklerindendir ve Debşelem Şah hükümdarlığı döneminde kaleme almıştır. Hükümdara sunulan bu eserin içeriğinde, kötü bir hayat yaşayan Debşelem Şah isimli kahramanın Beydaba’nın yanına giderek ondan yardım alması öğütlenmiştir. Bu eser siyasi, eğitim ve erdem gibi pek çok yararlı konu içermektedir. Kitabı 14 bölümden oluşmuştur ve adını ilk bölümlerinde hikâye kahramanı olan iki çakaldan almıştır. Beydaba Hint edebiyatının önemli isimlerindendir.
UZUN
Eserleri
Kaytr ve Hablu, Kelile ve Dimne, Bülbül ile Bağcı, Nasihat El Külliye, Ateş Sıcaklığında Dürüstlük Sınavı.
Beydeba Hayatı Uzun
Kendisi hakkında çok fazla bilgiye sahip olunamamıştır ve çeşitli farklı söylentiler dolanmıştır. Bir görüşe göre, MÖ. 1. Yüzyılda yaşamıştır. El yazmalarına bakılarak Sarp zamanında yaşadığı söylenebilmektedir. Büyük İskender’in ordusuyla her yeri fethettiği zaman, Hint Hükümdarı olan Fur, ülkesini her şeye rağmen savunmaya karar vermiştir.   Buna rağmen Büyük İskender ondan daha zeki ve güçlü çıkmış ve Fur’un yenilmesine sebep olmuştur. İskender, Hindistan’ı fethedip şehrin başına güvendiği birini bırakmıştır. Sonrasında buradan ayrılmıştır. Büyük İskender bulundukları yerden ayrıldıktan sonra, Hintliler ayaklanmıştır. Ayaklanma başarılı olmuş ve İskender’in atadığı hükümdar yerine Fur’un oğlu olan Debşelim’i hükümdar yapmışlardır. Ama halk umduğunu bulamamış ve Debşelim halka zulmetmiştir. Bu sebeple Beydaba, bilgisini ve zekâsını kullanarak hükümdar Debşelim’in huzuruna çıkmıştır ve ona yanlışlığın anlatmıştır. Debşelim, Beydaba’ya kızmış olmasına karşın zamanla ona hak vermiştir. Bunun dışındaki bir görüşe ise de, Beydaba ünlü bir Çin yazarıdır. Bir eseri (Nasihat-El-Külliye) Arapçaya çevrilmiştir. M.S. 81 yılında doğduğuna dair düşünceler de mevcuttur. Musikiyi üreten kişi olduğu söylenilmektedir.

Yorum yapın