Bencillik Konulu Deneme Yazısı

GÖRÜNENİ GÖRMEMEK

   Dünya dikkatli bir şekilde gözlemlendiğinde, insanı alıp götüren göz alıcı güzellikler, muhteşem bir düzen dikkatlerden kaçmıyor. İnsanı şaşırtan ve çözülemeyen sırlar ile daha da bir çekici hale gelen dünya hayatı, bağrındaki tüm güzellikleriyle insana hizmette kusur etmiyor. Tüm nebatat ve cemadat insana boyun eğmiş, fedakârlıklarıyla insanı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklemektedir.
     Kendi neslinin geleceğini (tohumlarını) barındırdığı meyvelerini çekinmeden, en güzel bir biçimde sunan bitkiler, yavrularının besin kaynağını büyük bir onur ve fedakârlıkla sunan hayvanlar, koynundakini çekinmeden incelikle sunan yeryüzü, insanı okşarcasına sevgiyle yağmurunu, karını, dolusunu, rüzgârını sunan gökyüzü karşısında insan, şaşkınlık ve hayranlığını alamıyor. Büyük bir saygı ve teşekkür gerektiren bu fedakârlık karşısında insan, maalesef büyük bir kin, nefret ve bencillik ile doğaya karşı kötülükte sınır tanımıyor.Kendi nefsi heva ve heveslerini tatmin etmek için, insanın emrine verilen ve sınırları Yüce Allah (c.c) tarafından çizilen sınırları işgal etmekten çekinmiyor. Doğaya karşı bencilce bir savaş ilanıyla yakıp, yıkmayı büyüklük olarak görmekten onur duyuyor. Gözlerini kan bürümüşçesine canlılara hayat hakkı tanımayıp yerle bir ediyor. Nesilleri tükenen hayvanların sayıları büyük bir yekûn tutmuş, koca ormanlardan eser kalmamıştır. Kimyasal deneyler ve parfümerileriyle ozon tabakasında onarılmaz delikler açılmış, mevsimler yer değiştirmiş, atmosfer büyük bir kirlenmeye maruz kalmıştır. Toprağın bağrından kaynayan tertemiz sular içilemez bir hale gelmiş, toprak tüm verimliliğini yitirmiş, meyve ve sebzeler ticari kaygıların kurbanı olarak genleri bozulmuştur.

   Yeryüzü insanın kendi elleriyle yaptıklarından ve bencilce tutumlarından dolayı yaşanamaz bir hale gelmiştir. Çoğalan depremler, sel baskınları, asit yağmurları, yangınlar, ismi bile konulamayan hastalıklar insanın bencilce davranışlarından dolayı önü alınamaz bir boyuta ulaşmıştır. Ekinler ve nesiller büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Arzın imarı ve neslin ıslahına acilen ihtiyaç vardır. Gelecek nesillere güzel bir gelecek bırakmak ancak bencillik ve nefretten uzaklaşarak, arzın sahibi olan Allah (c.c) ile ve Allah’ın yaratarak insanın emrine ve faydasına verdiği doğayla barışık bir yaşamdan geçer.

Yorum yapın